Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Конспект уроку "Природні катастрофи. Natural disasters"

І. Технологічна карта уроку:

Скачати урок у форматі .docx

Скачати презентацію

Скачати всі матеріали до уроку можна в архіві на сайті metodportal.net

Організаційна інформація

Тема уроку

Природні катастрофи

Предмет

Англійська мова

Клас

10-А клас

Автор уроку (ФІО, посаду)

Іванюк О.О., вчитель англ. мови   І категорії

Освітня установа

ЗОШ № 7

Коротка характеристика класу

В класі навчається 22 чол. Учні різного рівня навчання. Не всі учні готуються до уроків належним чином та не всі активні, але проявляють зацікавленість до інформації, яка є актуальною для них. Учням подобаються уроки із застосуванням інформаційних, інтерактивних, ігрових технологій навчання.

Методична інформація

Тип уроку

Комбінований

Цілі уроку

Вдосконалювати лексичні  та граматичні навички говоріння, аудіювання, читання, письма; проконтролювати уміння аудіювання, говоріння; стимулювати інтелектуальний розвиток і активізацію пізнавальної діяльності, формувати навички орієнтуватися в іншомовному аудіо тексті та відеоряді;

розвивати мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів, розвивати вміння соціальної адаптації, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні; розвивати комунікативні здібності;

вчити емоційно ціннісно ставитися до природи та всього, що нас оточує; виховувати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, виховувати толерантність.

Задачі уроку

Навчати учнів розуміти та вживати лексику, що стосується теми «Природні катастрофи» в усному та писемному мовленні; проконтролювати навички аудіювання; навчати учнів правилам безпеки під час природніх катастроф; навчати здобувати інформацію з тексту, фільму, власних знань і медіа.

Знання, уміння, навички, якості, компетентності, компетенції,  які актуалізують  /набудуть/закріплять  учні в ході навчання

Уміння: закріпити уміння здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній та діалогічній формі) по темі «Природні катастрофи», уміння зрозуміти зі слуху відео з теми; вміти використовувати в разі необхідності невербальні засоби спілкування;

Мовна компетенція: вміти вживати лексичний матеріал по темі в мові, письмі; вдосконалювати лексичні навички говоріння, аудіювання і письма.

Мовленнєва компетенція: удосконалити навички аудіювання, говоріння, письма, читання з теми; активізувати пізнавальну діяльність по темі.

Прагматична компетенція:  навчати орієнтуватися в іншомовному аудіо тексті, навчати узагальнювати інформацію з різних джерел по темі;

Соціолінгвістична компетенція: використовувати невербальні засоби спілкування; розвивати уміння використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого володіння мовою іноземною;

Соціокультурна компетенція: розвивати соціальні навички учнів.

Компетентності: бути компетентним в питаннях, що стосуються природних катастроф.

Технології, методи, форми роботи

Технології: традиційне навчання, ігрові технології, проектна технологія, інтерактивне навчання і інформаційно-комунікативне навчання;

Методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, евристичний метод, метод проблемного викладу, метод перевірки і оцінки знань, умінь і навичок.

Необхідне обладнання та матеріали

Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютерна презентація, підручники, дидактичний матеріал, картинки різних видів природних катастроф, плакати з ТБ, мультимедійний проектор, екран, комп’ютер, відео «The Museum of Natural History», комп’ютерна презентація.

Додаткова інформація

Використані джерела та література

Карп’юк О.Д. Англійська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Тернопіль: «Астон», 2011.

В.Д. Шарко. Сучасний урок: технологічний аспект /Посібник для вчителів та студентів.–
К.: «Фенікс», 2006. – 220 с.

Сиротенко Г.О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – Харків: «Основа», 2003

Використані наукові джерела інтернет-ресурсів

Поради логічного переходу від одного уроку до інших уроків.

Знання, отримані на цьому уроці, знадобляться учням на наступному під час вивчення теми «Людина і природа»

Інше

 

Чітко слідкувати за дотриманням хронометражу уроку

Theme: Natural disasters

Objectives:

·        To improve lexical and grammar skills of speaking, listening, reading and writing;

·        To check up speaking, reading, listening and writing skills;

·        To stimulate intellectual progress and cognitive activity;

·        To form skills in search of information from different sources and generalize it;

·        To develop language, intellectual and cognitive faculties;

·        To develop skills of social adaptation;

·        To develop the pupils` understanding of our planet;

·        To encourage pupils to be merciful to our Planet and people around it;

·        To bring up positive attitude to foreign language as means of communication;

·        To bring up tolerance.

Materials and equipment: pupils` presentation, handouts, pictures, multimedia projector, screen, computer and the video “The museum of Natural History”, textbooks.

Procedure

      I.            Introduction

1.     Greetings

T.: Good morning, dear friends!

We live in a magic world. This wonderful world is our nature. Nature gives us life. Nature teaches us to be kind and clever, attentive and creative. It teaches to understand the world around us. But our Planet is very fragile. Every year small and big natural disasters occur in different parts of the world.

2.     Theme, aims.

T.: As you guessed the theme of our lesson is “Natural disasters”.  Today we are going to speak about different kinds of natural disasters. Clear up how these natural disasters affect humans and what we should do to live with them and to protect ourselves from different natural catastrophes.

For the slogan I`ve chosen famous words “Mother planet is showing us the red warning light – be careful – she is saying”. The Dalai Lama.

By the end of lesson you should be able:

·        to recognize and understand new words and words combinations;

·        to participate in common conversational exchanges about the topic of today`s lesson

3.     Warming-up

T.: I`d like you to read this rhyme and understand our position in our planet.

I love the Earth and she loves me

I hug the Earth and she hugs me.

But from time to time the Earth threatens me.

Warns of the danger of killing me.

Because she suffers from my activity.

Natural disasters teaches me to be merciful to people and she.

 

 

   II.            Main Part

1.     Checking the vocabulary. Matching work

Method “Spidergram”

T.: You see the pictures of natural disasters

(see computer presentation, slide 2)

T.: What words do you associate with the topic “Natural disasters”? Give the names to the pictures.

(see computer presentation, slide 3) + HO 2

2.     Speaking skills. Pair work

T.: Let`s clear up what some natural disasters mean.

Lexical training

a hazard – ризик, небезпека

to occur – траплятися, відбуватися

to affect -   впливати

frequency – часте повторювання

to resist – чинити опір

to damage – завдавати збитків, пошкоджувати

phenomenon - явище

to release – випускати, звільняти

seismic waves – сейсмічні хвилі

P1 will give the definition to the disaster.

P2 should give the name of the natural disaster.

Example (P1): It is a wave of water caused by the displacement of a body of water. It can be caused by undersea earthquakes or by meteorological phenomena.

P2: It`s tsunami.

3.     Listening skills. Watching film

T.: Now we`ll see a film concerning our topic. Be attentive and get ready to answer some questions (HO 1).

Pre-listening activity.

Lexical training.

Severe storms – суворі бурі

Severe droughts – суворі посухи

To avoid - уникати

Underneath – внизу, під

Hazards – природні ризики

Mitigate – пом’якшувати

 

4.     Play-time. Group work

Play “The board of questions”

T.: You`ve read the text, you`ve seen the film, you`ve got some information from TV, newspapers etc. Let`s exchange with such information through the game “The  board of questions”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Explanation: Group chooses the numbers of the questions. The pupil is standing at the blackboard. He (she) has got some pieces of many-coloured chalk.

He\She should sketch the number with right answer. Each team has got definite colour. The team which gives more right answers is the winner.

 

5.     Press Conference

T.: What natural disasters are becoming more frequent in Ukraine? (floods, landslides, thunderstorms). We`ve invited the best experts on questions of safety measures. Meet our experts, please. Listen to their reports and after they will be glad to answer your questions (HO 3).

 

Expert on thunderstorms

 

After reports the experts will check up the knowledge of safety measures with the help of pictures.

 

6.     Presentation of mini-projects. “Are there reasons for hope?”

T.: Natural disasters lead to financial, environmental and human losses. But are there reasons for hope? (A group is separated from the class and takes its place in the center of the classroom and gives there reasons and stick their list on the T-shirt.)  its own T-shirt.

 

 

 

 

 

Build stronger safer communities

Provide real time information about natural disasters

Understand how and where natural disasters occur

Are there reasons for hope?

 

 

 

 

III.            Summarizing

I hope you`ll find the way to help Nature and to protect yourselves from natural disasters. Oskar Wild said: “Who are you to bring the pain into God`s world?” Let`s bring happiness and peace. I am happy to have an opportunity to work with such audience. You`ve heard a lot of information. Share it with the other people.

 

IV.            Teacher: I`d like you to fill in a self-assessment card at the end of the lesson.

Skills

Points (0-3)

1.     I can tell many names of natural disasters

 

2.     I can understand the text in English easily

 

3.     I can communicate on the topic

 

4.     I can work in group

 

5.     I know safety measures

 

6.     I`ve got good listening skills

 

Total

 

 

 Results:

18-13 – a very good result

12-7 – rather well

6-0 – not good

   V.            Home task.  Your home task is to create a mini-project  in groups about natural disasters which happened in our region. Don`t forget about safety measures. Good luck to you.  I am looking forward to our next meeting.

 

HO 1

Questions

 

1.     What is a natural disaster?

2.     Are natural hazards interrelated?

3.     What can cause tsunami?

4.     What can cause floods?

5.     What can cause drought?

6.     What are the costs of natural disasters?

7.     What natural disasters did occur in Thailand?

8.     Was Ukrainian family saved from tsunami in Thailand?

9.     What natural catastrophe did occur in the USA in 2005?

10.                       What natural disasters happened in Europe in 2013?

11.                       What does “to respond to natural disasters effectively” mean?

12.                       Are natural disasters part of the way the planet works? (on film)

13.                       Where wouldn`t people live in the ideal world? (on film)

14.                       Why is the Museum presenting the exhibition of Natural disasters? (on film)

15.                       As climate warms what do we expect? (on film)

16.                       Are there certainly ways that we can learn to live with natural disasters? (on film)

 

 

HO 2

Checking the vocabulary

 - цунамі

  - повінь

 - сніговий обвал, лавина

 - завірюха, хуртовина

 - посуха, засуха

 - землетрус

   - вулканічне виверження

 - смерч, торнадо

 - гроза з градом, злива, сильний дощ

    - теплова хвиля, період сильної спеки

 - ураган

 - зсув, обвал

 - посуха, засуха

 

 

HO 3

Floods safety measures

 

1.     If you need to evacuate

·        Notify a neighbor, friend or the local authorities of your new address;

·        Turn off power, water and gaze and take your mobile phone;

·        Pack warm clothing, essential medication, valuables and sentimental items in waterproof bags, to be taken with your emergency kit;

·        Lock your home and take recommended evacuation routes for your area;

·        Don`t drive through flooded ground.

2.     If you stay during the flood

·        Stay tuned  to local radio for updated advice;

·        Avoid entering flood waters;

·        Stay on the roofs of building;

·        Don`t use gaze or electrical appliances which have been in flood water until checked for safety;

·        Don`t eat food which has been in flood waters.

 

Thunderstorms include

(Lightning, hail, heavy rain, strong winds.) Indoors

·        Listen continuously to your local radio/TV for further warnings

·        When the storm strikes disconnect all electrical appliances;

·        Stay indoors in the strongest part of the building;

·        Keep evacuation kits with you;

·        Protect yourself with mattresses, rugs or blankets under a strong table or bench if the building starts to break up;

·        Stay away from windows;

·        Use flashlight if the power goes out;

·        Discontinue use of phones and electrical equipment. You may also want to unplug appliances and computers;

·        Avoid taking a shower or bath. If lighting strikes your house it may send a current electricity across metal plumbing throughout the house. 

 

Подобається