ВУЗ ШАГ

Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

До 100-річчя Сухомлинського

 

До 100-річчя з дня народження Сухомлинського

Затверджую

Директор школи

_____Л.В. Грішагіна

 

 

План
заходів щодо відзначення у 2018 році 100-річчя

від дня народження Василя Сухомлинського

 

№ з/п

Зміст виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Термін проведення

Клас

Відповідальні

1

Куточок педагогічної спадщини Василя Сухомлинського

Творчий

куточок

Вересень  2018 р.

-

Завідувач бібліотекою

Шарапова О.М.

2

"Василь Сухомлинський – дітям"

Книжкова виставка

Вересень  2018 р.

-

Завідувач бібліотекою

Шарапова О.М.

3

«Все починається                 з добра»

Бесіда

17-26 вересня

1-2

Гриненко Л.М.,

Кисіль І.І.,

Василенко В.М.,

Романенко І.М.

4

«Щира розмова»

Години спілкування

17-26 вересня

3-4

Брусенська О.В.,

Погоріла В.К.,

Кучма Л.Д.,

Мельник О.А.

6

Виставка дитячих ілюстрацій до творів В.О. Сухомлинського

Виставка

24-27

вересня

1-6

Класні керівники

7

"В. О.Сухомлинський

 і школа ХХІ століття"

Педагогічні читання

28 вересня

 

Заступник з НВР

Солоненко Т.Є.

8

«Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського»

Презентація

20-21

вересня

5-6

Заступник з ВР

Блинда В.Б.

9

«Василь Сухомлинський і сучасність»

Інформаційний куточок

Вересень  2018 р.

7-9

Стрепетова О.В.,

Ковтун Т.І.,

Харламенко Л.В.

10

Цікаві факти з життя В. Сухомлинського «Штрихи з портрета»

Інформаційні хвилини

Вересень  2018 р.

5-11

Стрепетова О.В.,

Ковтун Т.І.,

Харламенко Л.В.

11

Уроки на природі за методикою В.О. Сухомлинського

Уроки

Протягом 2018 р.

1-11

Вчителі-предметники

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи         Т.Є. Солоненко

 

 

Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в практиці модернізації сучасної школи

 

Продовжуючи себе у своїх вихованцях,

ми творимо не тільки людину. Ми творимо

самий час. Дух часу, взаємовідносини між

людьми – все це залежить від того, які ми з

вами, від того, яка школа.

В.О. Сухомлинський

 

 

28 вересня 2018 року людство вшановувало пам′ять видатного педагога, вченого, письменника Василя Сухомлинського.

До 100-річчя від Дня народження педагога в ЗОШ №7  були проведені інформаційно-просвітницькі заходи. Метою цієї роботи було ознайомлення учнів із життям та творчістю В. Сухомлинського, викликати зацікавленість до читання його творів, бажання наслідувати позитивні риси героїв прочитаних казок та оповідань.

Сьогодення вимагає від педагогів переосмислення багатьох освітніх цінностей.

Нова українська школа потребує нових підходів до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчительством, відходу від авторитарної моделі спілкування, що вимагає переосмислення ролі і педагога, і учня. У концепції «Нова українська школа» зазначено: «У центрі освітнього процесу мають бути не формули і правила, а дитина, яка у сприятливому навчальному середовищі, створеному педагогом на конкретному уроці і поза ним, розвиває свої риси – відвагу, наполегливість, працьовитість, стійкість, оптимізм, рефлексивне ставлення до помилок, толерантність тощо». Значна роль у цьому процесі належить учителю, адже школа й учителі повинні формувати особистість відповідно до вимог сучасності.

Тому знову і знову гортаємо книги В.О.Сухомлинського, щоб зрозуміти мудрість педагогічних порад Великого Педагога.

В рамках заходів в школі проведено години спілкування на тему: «Щира розмова» з використанням порад Василя Сухомлинського, інформаційні хвилинки «Штрихи з портрета» та цикл бесід з учнями «Все починається з добра», в ході яких діти ознайомились з літературною спадщиною видатного педагога, з його оповіданнями  та казками. Школярі  ще раз переконались, що такі поняття,  як милосердя, чуйність, доброта, співчуття, розуміння є дуже актуальними в будь – який час  і життєво необхідними для кожної людини.

Утвердити в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність до всього живого й красивого
Саме під таким девізом  пройшли педагогічні читання на тему «В. О.Сухомлинський і школа ХХІ століття». В ході читань педагоги розглянули шляхи формування та розвитку особистості дитини на основі збереження загальнолюдських цінностей та природних можливостей в нових умовах розвитку суспільства. Адже суть спадщини видатного українського педагога є зразком універсальної виховної концепції, яка не втрачає актуальності, бо спирається на гуманістичні загальнолюдські цінності і духовні традиції народу.

Василь Олександрович Сухомлинський – видатний педагог, спадщина якого є уроком Добра, Людяності, Милосердя. Такий урок залишається актуальним і сьогодні.

Нова українська школа потребує нових підходів до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчительством, відходу від авторитарної моделі спілкування, що вимагає переосмислення ролі і педагога, і учня. У концепції «Нова українська школа» зазначено: «У центрі освітнього процесу мають бути не формули і правила, а дитина, яка у сприятливому навчальному середовищі, створеному педагогом на конкретному уроці і поза ним, розвиває свої риси – відвагу, наполегливість, працьовитість, стійкість, оптимізм, рефлексивне ставлення до помилок, толерантність тощо». Значна роль у цьому процесі належить учителю, адже школа й учителі повинні формувати особистість відповідно до вимог сучасності.

Тому знову і знову гортаємо книги В.О.Сухомлинського, щоб зрозуміти мудрість педагогічних порад Великого Педагога. Сухомлинський наголошував на тому, що запорукою успіху у справі навчання та виховання є висока педагогічна культура: «Питання, що запалює іскру творчості, виникає тоді, коли ти хочеш бачити свою справу, свою працю, результати своєї праці кращими, ніж вони є зараз, коли тобі не дає спокою думка: чому твої зусилля не приводять до того, до чого вони, здавалося б, повинні привести?» Підкреслюючи, що школі потрібен творчий учитель, Василь Сухомлинський називав педагогічну творчість «однією з ділянок педагогічної цілини» та вказував на те, що досягти педагогічної творчості вчитель може лише самостійно, займаючись професійним та особистим самовдосконаленням і дослідницькою діяльністю: «Якщо ви хочете, щоби педагогічна робота приносила вчителеві радість, щоби проведення уроків не перетворювалося в нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідження... Стає майстром педагогічної праці, звичайно, той, хто відчув себе дослідником». В.О.Сухомлинський писав, що саме від педагога залежить, чим стане серце дитини - «ніжною квіткою чи засушеною корою». Він наголошував, що робота вчителя – це творчість, а не буденне заштовхування знань у дітей. Для кожного вчителя дуже важливо, щоб діти сприймали його як людину, яка здатна співпрацювати. Сучасний урок — це урок демократичного спрямування. Ми його проводимо не так для учнів, як разом з ними. Новий Стандарт загальної середньої освіти проголошує, що «відповідальність за процес навчання поділяється між учителями, які творять ефективне і безпечне навчальне середовище, і учнями, які навчаються на своєму досвіді, від своїх ровесників». На уроках учні наводять приклади із життя, роблять порівняння, висновки, працюють з підручником, здійснюють експерименти, виконують вимірювання та розрахунки, складають конспекти уроків, висувають припущення, звертаються до свого практичного досвіду, ведуть діалог тощо. Зрозуміло, що такі уроки в умовах співробітництва (учитель — учень) потребують величезної підготовчої праці, великих знань. Саме тому в організації науково-методичної роботи НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №19 – ДНЗ «Лісова казка» вивченню спадщини Великого Учителя надається особливе значення: психолого-педагогічні семінари, ділові ігри, педагогічні читання, засідання педагогічної ради, майстер-класи сприяють органічній потребі в самоосвіті педагогів, що ґрунтується на ідеях, які наскрізно пройшли через творчість і практичну діяльність В.О.Сухомлинського.

Василь Олександрович Сухомлинський – видатний педагог, спадщина якого є уроком Добра, Людяності, Милосердя. Такий урок залишається актуальним і сьогодні.

 

 

 

 

Фотозвіт уроків за Сухомлинським