ВУЗ ШАГ

Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Навчальний процес

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7
Новокаховської міської ради
Н А К А З
 
27.02.2018 № 66
         
Про організоване закінчення
2017-2018 навчального року та
проведення державної підсумкової атестації

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018р. р. № 1/9-66
«Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах
загальної середньої освіти», Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2
наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання
проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, із змінами, на підставі рішення
педради протокол № 4 від 25.01.2018 р., з метою організованого проведення державної
підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Педпрацівникам школи забезпечити організоване завершення навчального року з
урахуванням державної підсумкової атестації:
- навчальні заняття у 1-10 класах завершити 24 травня 2018 року;
- навчальні заняття у 11 класах завершити 18 травня 2018 року;
- свято «Останнього дзвоника» провести 25 травня 2018 року;
- забезпечити виконання навчальних програм шляхом ущільнення матеріалу,
проведення додаткових консультацій.
2. Провести педради:
- по допуску до ДПА учнів 4-х класів – 10 травня 2018 року,
- по допуску до ДПА 11 класу - 18 травня 2018 року,
- по завершенню навчального року, переводу учнів у наступні класи, нагородженню
Похвальними листами і грамотами, допуску до ДПА учнів 9-х класів – 24 травня 2018 року.
3. Провести державну підсумкову атестацію учнів:
- у 4 класах у формі підсумкових контрольних робіт: з української мови -15 травня 2018
року, з математики - 17 травня 2018 року, початок о 9-00;
- у 9 класі: з української мови - 30 травня 2018 року, з математики - 05 червня 2018
року; з української літератури - 07 червня 2018 року, початок о 9-00;
- у 11 класі у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) відповідно до
календарного плану підготовки та проведення у 2018 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року №
1287:
- з математики - 22 травня
- з української мови і література - 24 травня
- з французької мови - 29 травня
- з англійської мови - 01 червня
- з біології - 04 червня
- з історії України - 06 червня
- з географії - 08 червня
- з фізики -11 червня
4. Учителям 4,9 класів: укласти завдання для проведення ДПА відповідно до
затверджених Міністерством освіти і науки України орієнтовних вимог до змісту
атестаційних завдань і надати директору школи на затвердження (до 30 березня 2018р.).
5. Учителям 4,9, 11 класів результати ДПА не враховувати при виставленні річних
оцінок з предметів, з яких учень проходив атестацію; оцінки за ДПА виставити в Класному
журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».
6. Атестати про повну загальну середню освіту вручити випускникам 24 червня 2018
року на урочистих зборах.
7. Свідоцтва про базову загальну середню освіту вручити 12 червня 2018 року на
урочистих зборах
8. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Житковій С.І. та Солоненко Т.Є.:
8.1. Провести інструктивні наради з питання проведення ДПА у випускних класах (до
10.03.2018р);
8.2. Скласти розклад консультацій вчителів з предметів, винесених на ДПА та надати на
затвердження директору школи (до 10.04.2018р.);
8.3. Скласти графік чергування вчителів під час ДПА (до 10.05.2018р.);
8.4. Перевірити наявність та оформлення класних та загальношкільного куточків щодо
проведення ДПА до 28.02.2018 р;
8.5.Надати у міський відділ освіти Кушнір О.М. графіки проведення ДПА та склад
атестаційних комісій на погодження (до 25. 04. 2018 р);
8.6.Здійснити контроль за організацією систематичного повторення навчального
матеріалу з предметів, які виносяться на ДПА у 4, 9, 11 класах.
8.7.Забезпечити організоване проведення ДПА у 4,9 класах о 9 годині згідно графіка.
9. Гриненко Л.М., Кисіль І.І., класоводам 4-х класів, Стрепетовій О.В. та Ніколайчук І.В.,
класним керівникам 9-х класів, Щербині В.М., класному керівникові 11-А класу:
9.1. Провести бесіду з учнями про зовнішній вигляд, вимоги до складання та своєчасний
прихід на ДПА (до 12.05.2018 р.);
9.2. Довести до відома батьків та учнів графік та порядок проведення ДПА (до
03.05.2018р.);
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
Директор ЗОШ № 7 Л.В.Грішагіна

 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

Новокаховської міської ради

 

Н А К А З

                                                                                                                        

30.08.2017                                                                                                                               № 261

 

Про проведення тарифікації

педагогічних працівників

у 2017-2018 році

 

На виконання Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.1993 № 102, затвердженої наказом Міністерства освіти України, з метою проведення тарифікації педагогічних працівників школи станом на 1 вересня 2017 року

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Провести тарифікацію педагогічних працівників у школі.

                                                                        До 05.09.2017 року.

2.  Створити тарифікаційну комісію в складі:

        Голова комісії  - Грішагіна Л.В., директор школи

        Члени комісії:

                    Житкова С.І., заступник директора з навчально-виховної роботи;

                    Захарченко Т.М., голова ПК;

                    Щербина В.М., член ПК, вчитель біології та хімії;

                    Солоненко Т.Є., вчитель історії;

                    Демиденко Т.П.,головний бухгалтер школи.          

3.  Тарифікаційний комісії:                         

3.1.  Здійснити перевірку  педагогічного стажу вчителів.

3.2. Ознайомити кожного педагогічного працівника з його навантаженням під підпис  До 01.09. 2017 року.

3.3.  Надати тарифікаційні матеріали до централізованої бухгалтерії відділу освіти освіти.

          За затвердженим графіком.

          4. Карпенко О.М., вчителю інформатики, розмістити даний наказ на сайті школи до
          02.09. 2017 року.

 

5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор  ЗОШ № 7                                                                                             Л.В.Грішагіна

 

З наказом ознайомлені:

Житкова С.І. –

Захарченко Т.М. –

Щербина В.М. –

Солоненко Т.Є. –

Демиденко Т.П. –

Карпенко О.М. –

 

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

Новокаховської міської ради

 

Н А К А З

 

25.05.2017                                                                                                                               № 195

 

Про переведення учнів

1-8, 10-х класів до наступних класів

 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки від 14.07.2015 року № 762 «Про затвердження порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» та рішенням педагогічної ради від 25.05.2017 року         протокол № 8

   

НАКАЗУЮ:

 

1. На підставі річного оцінювання, результатів державної підсумкової атестації перевести до:

     -2-го класу учнів перших класів:

1-А – 31 учнів;

1-Б – 26 учнів.

      -3-го класу учнів других класів:

2-А – 28 учнів;

2-Б – 21 учнів.

    - 4-го класу учнів третіх класів:

3-А – 28  учнів;

3-Б – 27 учнів.

    - 5-го класу учнів четвертих класів:

4-А – 23 учні;

4-Б – 29 учнів.

    - 6-го класу учнів п’ятих класів:

5-А – 23 учні;

5-Б – 16 учнів.

    - 7-го класу учнів шостих класів:

6-А – 25 учнів;

6-Б – 23 учні;

    - 8-го класу учнів сьомих класів:

7-А – 23 учні;

7-Б – 16 учнів.

    - 9-го класу учнів восьмих класів:

8-А – 18 учнів;

8-Б – 22 учні.          

    - 11-го класу учнів десятих класів:

10-А – 20 учнів.

   

2.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор ЗОШ № 7                                                                                        Л.В.Грішагіна