Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Методичне об'єднання вчителів філологічного циклу

                                                     СЕМІНАР УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ                                     22 жовтня 2014 року у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 Новокаховської міської ради було  проведено семінар учителів- словесників  на тему: «Розвиток соціальної компетентності учнів через продуктивне навчання   на уроках словесності».Роботу семінару очолила методист міського методичного кабінету О.П.Саніна.

Яскравим та творчим був початок семінару. Учні школи святково привітали учасників семінару, зустрічали їх хлібом- сіллю.                              

Директор школи  Л.В.Грішагіна розповіла про діяльність навчального закладу, її  слова про рідну школу звучали особливо тепло й урочисто.

Учитель світової літератури і російської мови Звонарьова Л.А. провела презентацію роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, познайомила з темою роботи об’єднання,  з інноваційними методами діяльності,  з досягненнями роботи вчителів, з  проведенням позакласних та виховних заходів з предмета.

Майстерно, емоційно  провела знайомство з учасниками семінару заступник директора з навчально-виховної роботи Тарабанова Я.В., використавши вправу «Самопрезентація», яка дозволила створити  комфортні умови для ефективної праці.

      Для вироблення узагальненого погляду на продуктивне  навчання учасники семінару активно працювали в групах. Надзвичайно корисним та потрібним для вчителів  стало проведення  вправ  «Очікування», «Мозкова атака», «Маю свою думку».

Учитель української мови і літератури Маслівської ЗОШ Кравченко О.Г.  виступила з доповіддю «Розвиток соціальної компетентності учнів через продуктивне навчання   на уроках словесності», в якій окреслила основні теоретичні аспекти цієї проблеми, познайомила з поняттям «продуктивне навчання» , з етапами та елементами  продуктивного уроку; розкрила найефективніші форми і методи роботи вчителя на уроці,  що формують соціальну компетентність учнів .

У ході практичної частини учасники семінару відвідали відкриті уроки:

- у 6-А класі урок української мови на тему : «Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору»(учитель Стрепетова О.В.);

- у 7-А класі урок російської мови на тему: «Односоставные предложения»  (Пономаренко Г.Г.).

Уроки відзначалися глибокими методичними знаннями вчителів, використанням продуктивного навчання, багатством форм і методів роботи учнів.

Завершився семінар засіданням круглого столу, яке мало характер творчого діалогу. Відбувся обмін думками про  проблеми семінару, затвердження його рекомендацій.                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оцінювання читання мовчки

Перевірка читання вголос здійснюється індивідуально в 5-9 класах: учитель дає учневі текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує прочитати цей текст перед класом.

Матеріалом для контрольного завдання є знайомий учневі текст, дібраний відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається з таким розрахунком, щоб час його озвучення (за нормативною швидкістю) окремим учнем дорівнював 1-2 хвилинам (для читання слід пропонувати невеликі тексти зазначених у програмі стилів, типів і жанрів мовлення, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які читаються кількома учнями послідовно).

Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість читання у звичайному для усного мовлення темпі – 80-120 слів за хвилину).

Вимоги до оцінювання

Рівень

Бали

Характеристика читання

 

Початковий

1-3

Учні читають ще дуже повільно, структурують текст і речення,   читають  і вимовляють слова, інтонують  речення  із значною кількістю помилок

 

 

Середній

4-6

Учні читають зі швидкістю, що наближається до норми, поділяючи текст на речення, пов'язуючи слова в реченні між собою, але читають не досить плавно і виразно, припускаючись помилок в інтонуванні,  вимові тощо

 

 

Достатній

7-9

Учні читають плавно, з належною швидкістю, правильно інтонують речення і поділяють їх на смислові відрізки, але припускаються певних недоліків (вираження авторського задуму, виконання  комунікативного завдання; норм орфоепії, дикції)

Високий

10-12

Учні  читають плавно, швидко, правильно інтонують речення і поділяють їх на смислові відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту, розв’язують комунікативне завдання; читають орфоепічно правильно, з гарною дикцією.

 

Контрольна перевірка читання вголос у 10-11 класах не здійснюється.

 

 

 

З 9 по 12 грудня 2014 року  в ЗОШ № 7  був проведений тиждень російської мови і літератури.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     План проведення  тижня російської мови і літератури 

 

День перший, 9 грудня , вівторок:

- Відкриття тижня;
- Смотр–конкурс предметн
их газет з російської мови та світової літератури.

 Конкурс сочинений  на тему «Письмо св. Николаю» 5-8 кл.

 

• День другий, 10 грудня, середа:

-Конкурс ерудитів зі світової літератури 10-А кл.

 (відповідальна Пономаренко Г.Г.)

-Брейн-ринг « У чарівному світі літератури» 9-А кл.

( відповідальна Романюк Г. О.)


  • День третій, 11 грудня, четвер:

-Конкурс виразного читання художніх творів напам»ять 5-6 кл.

(відповідальна Звонарьова Л.А.)

 

 • День четвертий, 12 грудня,  п»ятниця:

- Підсумки проведення предметного  тижня російської мови та світової літератури

 

                                 КОНКУРС НА КРАЩОГО ДЕКЛАМАТОРА ПОЕЗІЇ у 5-6 класах

«Світ виразного по­етичного слова»

Підготувала учитель російської мови та літератури Звонарьова Л.А.

 

Мета: вдосконалювати вміння виразного читання, повторити особливості виразного читання (засоби, вимоги, техніку, паузи тощо);

 навчити учнів виразного читання поетичних творів і закріпити ці знання під час проведення конкурсу на кращого декламатора поезії;

 розвивати усне мовлення школярів, пам’ять, навички виразного читання поетичних творів; збагачувати словниковий запас; сприяти розвитку декламаторських здібностей;

виховувати в учнів етичні та естетичні смаки, пунктуальність; любов до слова, рідної мови, народу, країни; прищеплювати інтерес до результатів власної праці.

Обладнання: бібліотечка найулюбленіших поетичних творів школярів, портрети митців-поетів.

Без почуття й мистецтво все даремне,

коли ж говорить в вас думка,

То слово щире і буремне

Усі людські серця зруша…

Коли немає серця в вас.

                                        Гете

 

ХІД  КОНКУРСУ

I. Організаційний момент

      II. Вступне слово вчителя

Сьогодні  ми вирушимо у подорож «Світ виразного по­етичного слова», під час якої зустрінемося з прекрасними ліричними творами, які приваблюють нас своїм лаконізмом, щирістю, емоційніс­тю, образністю поетичної мови. Своєрідність лірики полягає в тому, що в центрі уваги поета і читця перебувають не події, факти, люди, а людські переживання, думки, виражені в конкретно-чуттєвій формі.

Завдяки глибокій емоційності поезія може активно впливати на слу­хача, змушувати його хвилюватися, переживати, радіти, співчувати, але не залишатися байдужим. Емоційний стан слухача залежить від емоцій­ного заряду читця, який конче повинен з’ясувати для себе важливі пи­тання. Що стосується задуму твору і його змісту,— що схвилювало автора і стало зерном дослідження поета? Яким настроєм перейнятий ліричний герой (поет)?

 З якою метою написаний твір?

Поезія примушує нас жити напруженим емоційним життям і прагне навчити сприймати дійсність як опосередковану через поетичне слово.

Виразне читання є одним із засобів перевірки розуміння нами тво­ру. Щоб вияснити, як глибоко вплинула поезія на нас, журі під час ви­явлення кращого декламатора поезії може поставити кілька питань.

Наприклад: Яким настроєм пройнятий твір?

Що сподобалося вам у цьо­му вірші?

Чи можна порівняти цю поезію з музичним твором і з яким?

III. Проведення конкурсу на кращого декламатора поезії

Участь у конкурсі пропонується взяти всім учням 5-х класів. За пропози­цією школярів класу обирається журі, яке буде оцінювати конкурсантів за 12-бальною системою такі позиції: вміння тримати себе перед аудиторією, виразність, чіткість; грамотність, цікавість обраної поезії, її актуальність; артистизм, дотримання інтонацій, пауз, розділових знаків, тембр тощо.

  1. Декламування поезії

      IV. Підбиття підсумків журі, нагородження переможців                                                                                                                                                                                                   РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГРИ «БРЕЙН-РИНГ»

 

 

Для 8-класів із світової літератури на тему: «АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА»

Підготувала учитель російської мови та літератури Романюк Г.О.

 

Мета: актуалізувати знання учнів про літературу доби античності;

розвивати логічне мислення, увагу;

 виховувати почуття відповідальності, колективізму, комунікабельності; повагу до культурного надбання давніх народів.

 

Хід гри.

 

Вступ. Добрий день, друзі!

            Незвичний цей урок

            Прийшов за розкладом сьогодні.

            Продемонструйте ж ви знання,

            Отримані напередодні!

              

            Цікаві конкурси чекають,

            Питання складені для вас.

            То ж нумо, діти, починаймо,

            Команди представляти час!

(Представлення команд. Журі оцінює костюми, емблеми, девіз).

(Представлення журі.)

 

1. Ось вам 1-й конкурс:

   «Приховане ім’я».

   Потрібно відгадати

   Про кого читаю я.

(Прослухати уривок, назвати ім’я поета)

 

Конкурс «ПРИХОВАНЕ ІМ’Я»

 

1. Він «наймолодший» із «золотої доби» римської літератури.В літературній діяльності можна відзначити 3 етапи: любовна поезія, поезія на вчено-міфологічні теми і вірші періоду вигнання. Він створив поетичну енциклопедію античної міфології «Метаморфози» (ОВІДІЙ)

 

2. Він народився на острові Парос, був сином аристократа й рабині. Він вважав, що «доля полеглих – найгірша» і «вдячність живі відчувають лиш до живих», а «хто поліг, тому ні слави, ні подяки вже нема». (АРХІЛОХ)

 

3.Найстаріший із грецьких поетів-трагіків, якого називали «батьком трагедії» Увів у трагедію 2-го актора. (ЕСХІЛ)

 

4.У літературу він увійшов спочатку як автор «еподів»(приспіви), майстерно оволодів сатирами, ліричними творами. Його ліричні вірші ще в античності називали одами, і ця назва збереглась до наших днів. (ГОРАЦІЙ)

 

5.Він був кульгавим шкільним учителем в Афінах. Для перемоги Спарти зробив більше, ніж досвічені полководці. Його патріотичні пісні надихнули військо. Заклик поета «Вперед, сини Вітчизни!» - вів спартанців у бій, і розбитий ворог тікав від них, шукаючи порятунку. (ТІРТЕЙ).

 

6.Він прожив 90 років. Увів у трагедію 3-го актора. Його герої – ідеальні громадяни з високою свідомістю, загостреним почуттям обов*язку. (СОФОКЛ).

 

7.Вона народилась на о. Лесбос,її життя було овіяне легендами. Філософ Платон назвав її десятою музою. (САПФО).

 

8.Він молодий родич те спадкоємець Цезаря. Він був розумний, обережний і вмів вибирати талановитих помічників. Він установив одноособову владу в Римі.(ОКТАВІАН АВГУСТ)

 

9. У веселих розвагах, пишних святах, бенкетах прожив до глибокої старості. Він був байдужий до політичної боротьби, до воїнської слави, до багатства та грошей. Його поезія стала символом грайливої й витонченої насолоди земним життям. (АНАКРЕОНТ).

 

10.Він був щирим та палким прихильником імперії Августа. Світову славу принесли ліричні збірки поезій «Буколіки» та «Георгіки», героїчна поема «Енеїда». (ВЕРГІЛІЙ)

 

 

2 Часто в слові наші букви

   Неможливо прочитати.

   Тож завдання «Плутанина»

   Пропоную розібрати.

 

Конкурс «ПЛУТАНИНА»

 

(В словах, де переплутані букви, приховані імена поетів та героїв Давньої Греції і Риму).

Ейрітт – Тіртей, Отаркена-Анакреонт, Теро-Ерот, Емопрейт-Прометей, Моньмепела-Мельпомена, Колос-Софокл.

(Поки команди працюють, проводиться бліц-турнір із вболівальниками).

 

 

3 Ви нам демонструєте

   Знання свої, логічність.

   Ми хочемо дізнатися,

   Чи є у вас кмітливість?

 

Конкурс «КМІТЛИВІСТЬ»

 

(На екрані – зображення різних предметів. Потрібно написати на аркушах, який предмет якого давньогрецького або давньоримського бога чи героя символізує або кому належить).

Молот-Гефест, гроза-Зевс, терези-Феміда, яблуко-Афродіта, п’ята-Ахілл, лук-Амур,виноград-Діоніс, море-Нептун, цвинтар- Аїд.

 

 

4 Конкурс «Цитата»маю,

   Вірші для вас читаю,

   Треба впізнати твір.

   Ким написаний він?

 

Конкурс «ЦИТАТА».

 

(Назвати автора і твір.)

1. «Добре вмирати тому, хто боронячи рідну країну,

   Поміж хоробрих бійців падає в перших рядах.»

   (Тіртей «Добре вмирати тому…»)

 

2. «Є витвори мудрі в людей-

     Ясніші від світлих надій,

     Та часто біди від них більш,як блага;

     Хто в шані мав клятви міць,

     Батьків закон, гнів богів,

    Той-преславний».

    (Софокл «Антігона»)

 

3. «Блідну і тремчу,обливаючись потом,

   Мов трава пожовкла, безсило никну,

   От іще недовго й, здається має

   Смерть надлетіти»

   (Сапфо «До богів подібний…»)

 

4. «Та вислухайте далі і здивуєтесь,

   Які я мудрі винайшов умілості

   Й мистецтва,- з них найважливіші ось які:

   Хто занедужав, ні пиття цілющого

   Без допомоги загибав лікарської,-

   Я їх навчив вигойні ліки зміщувать,

   Щоб цим перемагати всякі хворості.»

   (Есхіл «Прометей закутий»)

 

5. «Жодні надмор’я чужі не манили щасливого люду.

   Мури, глибокі рови не були ще для міст поясами;

   Проста сурма і покручений ріг не співали до бою;

   Меч і шолом не служили нікому.»

   (Овідій «Метаморфози»)

 

6.«Збройного славлю звитяжця, що перший з надмор’їв троянських,

   Долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський».

   (Вергілій «Енеїда»)

 

7. «Радість є – радій не надто, є нещастя – не сумуй

   Понад міру. Вмій пізнати зміни в людському житті.»

   (Архілох «Серце,серце!»)

 

8. «Мій пам’ятник стоїть триваліший від міді.

   Піднісся він чолом над царські піраміди.

   Його не сточить дощ уїдливий, гризький,

   Не звалить налітний північний буревій.»

   (Горацій «До Мельпомени»)

 

9. «Ну же, пиймо не як скіфи, що без пісні сидять тихо.

   Не люблю я нудьгувати: на бенкеті з вином разом

   Давай пісню серцю милу.»

   (Анакреонт «Принеси води, юначе»)

 

10. «Горе моє! Не заходь жоден щасливий сюди.

    Адже так широко світ розіслався безмежно великий,

    Нащо ж на муки мені край цей відкрито сумний?»

    (Овідій «Сумні елегії»)

 

(Тайм-аут. Пісня у виконанні учнів).

 

5 «Ти мені, а я тобі»

  Змалку кожен знає.

  Хтось питання задає,

  А хтось – відповідає.

 

Конкурс «ТИ МЕНІ – Я ТОБІ»

 

(Учасники команд ставлять команді – суперниці по 3 запитання.)

 

6 Капітан, капітан, посміхніться,

   Це на вас зараз дивляться всі!

   Ви – опора команди, ви – міцність.

   Перешкоди для вас незначні.

 

Конкурс КАПІТАНІВ

 

(Бліц-опитування по 10 запитань).

 

1 капітан

1Кому з античних героїв судилося стати засновником нового царства, яке й поклало початок Римській державі? (Енею).

2 Що означає слово «комедія»? (Пісня гульвіс)

3Яка література називається античною? (Давньої Греції та Риму).

4 Назвати автора оди «До Мельпомени». (Горацій).

5 З кількох людей складався трагедійний хор? (15)

6 Кого називають «батьком» давньогрецької трагедії? (Есхіла).

7 Яка збірка розпочала творчу біографію Вергілія? («Буколіки»).

8 Як звали батька Енея?(Анхііз).

9 Під супровід якого музичного інструменту виконувались елегії? (Флейти).

10 Хто написав «Енеїду»? (Вергілій).

 

2 капітан

1 Що повинен був заснувати Еней? (Римську імперію).

2 Як звали музу комедії? (Талія).

3 Хто супроводжував Діоніса? (Сатири).

4 Інша назва греків в історії. (Аххейці).

5 Якого бога найбільше прославляв Анакреонт?(Ерота).

6 Назва місця, де переодягались актори (Скена).

7 Із скількох книг складаються «Метаморфози»? (15).

8 Назвати 1-го афінського трагічного поета (Феопід).

9 Найзнаменитіший твір Вергілія. (Енеїда).

10 Де жили боги? (На Олімпі).

 

3 капітан

1Хто такий Діоніс? (Бог землеробства і виноградництва).

2 Хто подарував людям вогонь? (Прометей).

3 Що означає звання «Август»? (Священний).

4 З яких 3-х основних частин складався давньогрецький театр? (Орхестра, скена, театрон).

5 Як називалась поетична енциклопедія античної міфології? («Метаморфози»).

6 На які жанри розподілялась лірика давніх греків? (Елегія, ямб, меліка).

7 Що означає «пісня козлів»? (Трагедія).

8 Засновник Рима  (Ромул).

9 Як інакше називаються «Землеробські вірші»Вергілія? («Георгіки»).

10 Назвати рік народження світового театру. (534р. до н. е.).

 

4 капітан

1 Хто така Мельпомена? (Муза трагедії).

2Скільки годин тривала вистава? (8-9).

3 Назвати ім’я поета – засновника літературного ямба. (Архілох).

4 Якому римському сатирику сатира зобов’язана сміливістю у викритті пороків? (Ювеналу).

5 Назвати ім’я цариці богів в «Енеїді» (Юнона).

6 Як називали авторів трагедії? («Вождями мудрості»).

7 Як називається урочисто-патетичний вірш, у якому висловлюється похвала видатним особам або звеличуються визначні події? (Ода).

8 Як називається шедевр давньогрецького мистецтва – храм Афіни, що височіє в Акрополі? (Парфенон).

9 Хто з давньогрецьких трагіків вводить у дію 2-го актора? (Есхіл).

10 Що повинен був заснувати Еней? (Римську імперію).

 

 

 7 конкурс непростий,голову «помучиш»,

  Але вам все по плечку, донечки й синочки.

  Отже, «Заморочки із бочки».

 

Конкурс «ЗАМОРОЧКИ ІЗ БОЧКИ»

 

(Із бочки капітани дістають по 2 запитання і обговорюють з командами).

 

Назвіть українських поетів – перекладачів творчості Горація. (Михайло Білик, Микола Зеров, Андрій Содомора, Борис Тен).

 

До навчальних програм якого Київського навчального закладу входили твори Горація? (Києво – Могилянської академії).

 

Назвіть українських перекладачів творчості Овідія. (Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Іван Стешенко, Олена Пчілка, Осип Маковей, Андрій Содомора та ін.).

 

Хто із українських авторів, творчо скориставшись сюжетом Вергілієвої «Енеїди», створив травестійну поему, характерною особливістю якої є навмисна невідповідність між темою твору та її мовним втіленням? (Іван Котляревський).

 

Він «претолковал малоросійським діалектом» оди Горація. Мотиви поезій Горація звучать у збірці українського поета – філософа «Сад божественних пісень». Хто цей український поет – філософ? (Гр.. Сковорода).

 

Хто із українських поетів вважав Овідія «найдосконалішим творінням всемогутнього творця Всесвіту»? (Тарас Шевченко).

 

Назвати досягнення Римської імперії. (1-й кам’яний театр за зразком грецького, арка, склепіння, купол; винайшли бетон; удосконалили портрет людини, який не лише відтворював зовнішній вигляд людини, а й розкривав риси її вдачі, розум, волю, жорстокість),

 

Хто з давньоримських поетів є автором афоризмів: «Щасливий той, хто турбот не знає», «Золота середина», «Лови день»? (Горацій).

 

(Тайм-аут. Танок у виконанні дітей)

 

 

8 «Хочу спитати».

   Учні із залу бажають перевірити,

   Чи такі ж ви досконалі,

   Як давні греки і римляни.

 

Конкурс «ХОЧУ СПИТАТИ»

 

 (Учні,які складали запитання, задають їх командам)

(Запитання від учнів-вболівальників).

 

1 Які пісні називають хвалебними або молитовними? (Гімни,які виконувались на урочистих святах).

 

2Які поетичні розміри використовувались у ліриці? (Всі, окрім  гекзаметра).

 

3 Як називав Тіртей спартанців? (нащадками Геракла).

 

4Що надихнуло Горація на створення  віршів «еподів»? (Поезія Архілоха).

 

5 Про яке місто йшлось в уривку з поеми «Енеїда»7 (Карфаген).

 

6 Яке слово узагальнює такі поняття, як місто – держава, міська республіка? (Поліс).

 

7 Чий рід уславлював Вергілій? (Юліїв).

 

8 Яким кольором фарбували зброю греки на статуях? (Золотим).

 

9 З ким давні греки порівнювали Архілоха? (З Гомером).

 

10 Хто вважав, що трагедія і комедія виникли з імпровізацій? (Аристотель).

 

 

9 По складах читати вчили

   В школі кожного із вас.

   Пропоную скласти вираз,

   Позмагатися на час.

 

 

Конкурс «СКЛАДИ ВИРАЗ»

 

(Із окремих складів скласти крилатий вислів і пояснити його переносне значення. Поки команда працює, проводиться бліц-опитування вболівальників).

 

«Лебедина пісня»(Езоп) – останній прояв таланту,ширше – останній вчинок у житті.

«Сізіфова праця»(Гомер «Одіссея») – безплідна,важка, нескінченна робота.

«Ахіллесова п’ята»(Гомер «Іліада») – слабке, вразливе, місце.

«Золота середина»(Горацій) – вчинки людини, що уникає труднощів і рішучих дій

Підсумок гри. Журі оголошує результати. Нагородження команд.

 

 

ЗАПИТАННЯ ВБОЛІВАЛЬНИКАМ.

 

1 Яка мова Давнього Риму була літературною? (Латина).

2 Як називаються гімни, що складались з партії хору? (Дифірамби).

3 З кількох акторів складався комедійний хор? (24).

4 Хто з богів перешкоджав здійсненню місії Енея? (Юнона).

5 Які твори принесли Вергілію світову славу? («Буколіки», «Георгіки», «Енеїда»).

6 Які хорові пісні у греків були найпоширеніші? (Гімни).

7 Яку поезію називають анакреонтичною? (Ту, що наслідує поезію Анакреона).

8 Наскрізною темою віршів якого давньогрецького поета є прославлення захисника вітчизни? (Тіртея).

9 Хто з давньогрецьких трагіків вводить у дію 3-го актора? (Софокл).

10 Назвіть хронологічні рамки «золотої доби» римської культури і літератури. (кін. 1 ст.до н. е. – поч.. 1 ст. н.е.).

11 Перелічіть імена найвідоміших поетів «золотої доби» давньоримської літератури? (Вергілій, Горацій, Овідій).

12 Яка збірка віршів принесла Овідію визнання? («Любовні елегії»).

13 Що в Греції називали «школою для дорослих»? (Театр).

14 Політичний діяч, який уміє красномовно говорити. (Оратор).

15 Яку функцію у театрі виконував хор? (Це колективний герой, виразник громадської думки).

16 Яке місце посідали актори у суспільстві? (Їх обирали на вищі державні посади, їм гарантувалась недоторканність і звільнення від податків).

17 Хто виконував жіночі ролі у театрі? (Чоловіки).

18 Як актори розкривали характер, душевний стан людини? (За допомогою масок).

19 На честь якого бога в Давній Греції влаштовували театралізовані дійства? (Діоніса).

20 Де жили Музи? (На Парнасі).

21 Як звали сина царя Трої Пріама? (Паріс).

22 Хто викував щит Енеєві? (Вулкан Гефест).

23 Годувальниця хлопчиків – близнюків. (Вовчиця).

24 Від якої назви отримала свою назву латинська мова? (Плем’я латин).

25 Назвати імена видатних прозаїків «золотої доби». (Цезар, Цицерон).

26 До яких відомих грецьких творів «Енеїда» подібна? («Іліада», «Одіссея»).

27 Спеціальне взуття акторів на високих підборах. (Котурни).

28 Місце для глядачів. (Театрон).

29 Назвіть провідні жанри давньогрецької драми. (Комедія, трагедія).

30 Хто був організатором театрального дійства? (Хорег).

31 Назвіть головний образ поезії Горація «До Мельпомени». (Пам’ятник).

32 До кого звертається Сапфо в поезії Барвношатна владарка…»? (До Афродіти)

33 Як називається майданчик, на якому відбувалася дія вистави? (Орхестра).

 

Интеллектуальный конкурс

«Эрудит-лото»

Сценарий для  учащихся 10 класса

Подготовила учитель русского языка и литературы Пономаренко Г.Г.

 

Цель:

o       познакомить учащихся с интересными фактами из области русской филологии;

o       развивать познавательные интересы учащихся, мышление, воображение, способность коллективно решать проблему, четко и лаконично формулировать ответ;

o       воспитывать чувство коллективизма, стремление развивать в себе интеллектуальные способности, быть эрудированным человеком.

Оборудование: табло из 36 квадратов четырех цветов (красного, синего, желтого, зеленого), 36 пронумерованных квадратов белого цвета, которыми закрыты соответствующие цветные квадраты на табло, жетоны для фиксирования набранных командами баллов.

 

Правила проведения конкурса.

Участники объединяются в 3-4 команды. По очереди выбирают на табло номер вопроса. Ассистент ведущего снимает квадрат белого цвета. Ведущий задает участникам вопрос открывшейся категории:

Ø    красный – «Знаете ли вы творчество А.С.Пушкина?»;

Ø    синий – «Эрудит»;

Ø    желтый – «Лингвистические заморочки»;

Ø    зеленый – «Сказочно-юмористический».

Командам дается 1 минута на обсуждение. За каждый правильный ответ команда получает жетон, за досрочный ответ – два жетона. Победитель определяется по количеству набранных жетонов. В каждой категории 6 основных вопросов и 4 вопроса для блиц-турнира, которые могут быть использованы в конце игры в туре «Гонка за лидером».

 

I тур

Знаете ли вы творчество А.С.Пушкина?

1.     Кого из известных русских писателей А.С.Пушкин назвал «самобытным сподвижником просвещения» и «первым нашим университетом»?

(М.В.Ломоносова)

2.     Назовите имя лицейского друга Пушкина, который, несмотря на запрет царя, не побоялся навестить поэта во время его ссылки в Михайловское.

(И.И.Пущин)

3.     В 1820 г. В.А.Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя». Какое произведение Пушкина вызвало такой восторг Жуковского?

(Поэма «Руслан и Людмила»)

4.     Герои какого произведения Пушкина встретились, полюбили друг друга и случайно узнали, что вот уже четыре года являются мужем и женой?

(Повести «Метель»)

5.     Герой какого произведения Пушкина не нашел лучшего применения географической карте, кроме как сделать из нее воздушного змея? Назовите имя этого героя.

(Петруша Гринев из повести «Капитанская дочка»)

6.     В 1937 году, в столетие со дня гибели Пушкина, по решению Советского правительства один из российских городов был переименован в честь поэта и назван его именем. Как назывался город до переименования?

(Царское Село)

 

Блиц-турнир

 

1.     О ком Пушкин написал эти строки:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

         (О няне, Арине Родионовне)

2.     Как начинает Пушкин свою «Сказку о царе Салтане»?

(«Три девицы под окном пряли поздно вечерком»)

3.     Из какого произведения Пушкина эти строки:

Здравствуй, зеркальце! Скажи,

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?

         (Из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»)

 

4.     Какое время года А.С.Пушкин любил больше всего?

(Осень)

II тур

 

Эрудит

 

1.     В каком произведении Чехова герои Иван Иванович, Федор Тимофеевич и тетка вовсе не люди, хотя имеют человеческие имена?

(«Каштанка»)

2.     Назовите имя русского писателя, который в 70 лет катался на коньках, в 75 – увлекался велосипедной ездой, в 82 года ездил верхом.

(Л.Н.Толстой)

3.     Трудная судьба выпала на долю русского писателя А.М.Пешкова, и он выбрал себе псевдоним, который говорил о жизненных испытаниях. Назовите псевдоним, под которым нам известен этот писатель.

(Максим Горький)

4.     Кто из русских поэтов, увидев свой портрет, написал: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит»?

(А.С.Пушкин)

5.     Какое произведение Н.В.Гоголя напоминает нам картина Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»?

(Повесть «Тарас Бульба»)

6.     Знаменитую сказку «Алиса в Стране чудес» написал Льюис Кэролл. Прочитав ее, королева Англии пришла в восторг и приказала немедленно купить все сочинения Кэролла. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что это труды по…

(По высшей математике)

 

Блиц-турнир

 

1.     Назовите имя русского писателя, напечатавшего свой первый рассказ, чтобы купить матери именинный пирог.

(А.П.Чехов)

2.     Почему писатель Сологуб сказал: «Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта – М.Ю.Лермонтова»?

(Стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» распространилось по всей стране и сделало известным его имя)

3.     Из какой басни И.А.Крылова эти строки:

А вы, друзья, как ни садитесь,

Все в музыканты не годитесь»?

(«Квартет»)

4.     Как называется сборник произведений Н.В.Гоголя, в состав которого входят повести «Портрет», «Шинель», «Нос» и другие?

(«Петербургские повести»)

 

III тур

 

Лингвистические заморочки

1.     Назовите самую молодую букву русского алфавита, у которой есть дата рождения - 1783 год, автор – Н.М.Карамзин - и которой в Москве на Садовом кольце, на Смоленской – Сенной улице, в честь 220-летия, открыт гигантский, высотой более 6 метров, памятник.

(Буква Ё)

2.     Самая лаконичная в мире переписка состоялась между французским писателем В.Гюго и издателем его книги «Отверженные». Гюго послал своему издателю письмо, где стоял только «?». Что получил писатель в ответ?

(«!». Так он узнал, что его книга вызвала большой интерес)

3.     Это французское слово может быть буквально переведено как «образец изделия». Так в средневековых цехах именовалось изделие, которое необходимо было изготовить для получения звания мастера. Назовите это слово.

(Шедевр)

4.     Какое слово принадлежит только тебе, а употребляется чаще другими, чем тобой?

(Твое имя)

5.     Скажите на латыни «человечный».

(Гуманный)

6.     Сейчас кашей мы называем сваренную на воде или молоке крупу. А что на Руси называлось кашей?

(Свадебный пир)

 

Блиц-турнир

 

1.     «Citius, altius, fortius!» Этот античный спортивный девиз написан на медалях олимпийских победителей. Переведите его на русский язык.

(«Быстрее, выше, сильнее!»)

2.     Название какого украинского инструмента переводится с итальянского «гусенок» (по укр. «гусенятко»)? На Украине его называли «зозуленька».

(Окарина)

3.     Основоположником новой украинской литературы принято считать Т.Г.Шевченко. А кого считают родоначальником русского литературного языка?

(А.С.Пушкина)

4.     Какое слово состоит из 3 слогов, а указывает на 33 буквы?

(Аз-бу-ка или ал-ва-вит)

 

IV тур

 

Сказочно-юмористический

 

1.     К семейству каких домашних птиц принадлежит героиня русской народной сказки, которая несла для хозяев изделия из драгоценных металлов? Назовите ее имя.

(Курочка Ряба)

2.     В какой русской народной сказке решаются проблемы жилья или, говоря умным, взрослым языком, проблемы жилищно-коммунального хозяйства?

(«Теремок»)

3.     Кто из сказочных героев очень любил поговорку «Одна голова хорошо, а две - лучше»?

(Змей Горыныч)

4.     Назовите героя известной сказки русского поэта, который в конце получает черепно-мозговую травму, теряет дар речи и сходит с ума.

(Поп из «Сказки о попе и работнике его Балде»)

5.     Назовите героиню французской сказки, которая занималась неквалифицированным трудом, чистила печки и убирала в доме. Как ее за это прозвали?

(Золушка)

6.     В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз нарушил санитарно-гигиенические требования и жестоко за это поплатился?

(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

 

Блиц-турнир

 

1.     Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием?

(Колобок)

2.     Почему курица кладет яйца?

(Если бы она их бросала, они бы разбивались)

3.     Назовите героиню русской народной сказки, которая была сельскохозяйственным продуктом.

(Репка)

4.     Что с вами произошло, если вашей голове жарко, ноге холодно. А перед глазами плывут цветные пятна.

(Похоже, вы натянули на голову длинный пестрый носок, снятый с ноги, и качаете при этом головой)