ВУЗ ШАГ

Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 


ЗМІСТ СТОРІНКИ

натисніть на посилання для переходу до потрібного розділу змісту

 

  1. Структура методичної роботи школи
  2. Методична рада школи
  3. Склад науково-методичної ради
  4. Загальношкільні методичні заходи
  5. Школа молодого вчителя "Шлях до майстерності"
  6. Творча група "Пошук"
  7. Перспективний план опрацювання проблемної теми у між атестаційний період
  8. Аналіз тем вчителів для самоосвіти
  9. Педагогічна рада
  10. Положення про конкурс "Сучасний урок"

 

 

 

Методична робота
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Новокаховської міської ради

 

Кількість педагогічних працівників (за віком):

до 30 років – 6

31-40 років – 9

41-50 – 15

51-55 – 3

Більше 55 – 5

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

До 3 років – 3

3-10 років – 6

10-20 років – 8

Більше 20 років – 21

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

Старший вчитель – 3

Вчитель-методист - 3

Вища – 12

Перша – 15

Друга – 1

Спеціаліст - 3

Тарифний розряд – 2

Таким чином, навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту.

 

Модель науково-методичної роботи в школі направлена на реалізацію науково-методичної проблемної теми закладу «Спрямованість навчально-виховного процесу на формування соціалізації учнів у сучасному освітньому просторі».                      Концептуальна мета  реалізації моделі науково-методичної роботи-

забезпечити розбудову такого освітнього простору,  у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом. 

 

Об’єкт дослідження проблеми – сучасний освітній простір, спрямований на успішну соціалізацію особистості.

 

Предмет дослідження проблеми – підготовка педагогічних працівників до здійснення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціально-педагогічних умовах.

 

Об'єкт та предмет дослідження визначають задачі,  які необхідно розв'язати:

1. Проаналізувати науково-теоретичну та методичну літературу з проблеми дослідження.

2. Виявити та схарактеризувати інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері   заальноосвітньої, позашкільної освіти, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум.

3. Розробити та апробувати модель інноваційного соціалізуючого простору, яка б сприяла підвищенню ефективності соціалізації дітей та учнівської молоді.

4. Розробити та апробувати форми і методи підготовки педагогічного працівника до здійснення соціалізації особистості в системі післядипломного навчання.

Методична рада школи

 

Проблема  «Управління розвитком професійної компетенції вчителя  
шляхом роботи над методичною проблемою»

 

 

Завдання методичної роботи:

·        спрямувати зміст та форми методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, реалізацію Концепції школи розвитку, виконання перспективної Програми розвитку школи;

·        вивчення і впровадження в практику нових Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

·        сприяти розвиткові творчих здібностей учителя, його потенціалу в контексті реалізації проблемного питання;

·        сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу;

·        сприяти дослідницько-експериментальній діяльності вчителів, вивчати і популяризувати досвід творчих педагогів школи, знайомити з ППД вчителів міста;

·        організувати роботу творчої групи «Пошук» під керівництвом учителя історії Малинової Н.А..;

·        вивчення ППД вчителів району, залучення педагогічних працівників до участі  в районних творчих групах;

·        здійснювати компетентно орієнтований підхід у роботі з кадрами, надавати реальну допомогу усім  членам педколективу;

·        впроваджувати моніторинговий підхід до управління НВП;

·        досягнення високих освітніх результатів.

 

 

Склад науково-методичної ради:

 

 

Житкова С.І. – член методичної ради, ЗДНВР, учитель біології, спеціаліст ІІ категорії.

Колінська Л.М. - член методичної ради, учитель географії, учитель-методист.

Кучма  Л.Д. - член методичної ради, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії.

Стрепетова О.В. - член методичної ради, учитель української мови і літератури, спеціаліст І категорії.

Малинова Н.А. - член методичної ради,  учитель історії, спеціаліст вищої категорії.

Лемешева Т.Є. – практичний психолог.

 

             

Циклічність роботи методичної ради:

 

                                             вересень, листопад, січень, березень, травень.

 

 

Загальношкільні методичні заходи:

- педради:

настановча - 1,

проблемні - 3:

«Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісного соціально – орієнтованого навчання»,

 «Морально правове виховання в школі. Актуальні проблеми та модернізація»;

підсумкова – 1.

 

-педагогічні читання :

 «Школа – майстерня людяності та любові»,

«Впровадження основ міжпредметної інтеграції в рамках освітньої системи підготовки учнів до життя»;

 

-психолого-педагогічні семінари:

«Психолого-педагогічна робота з проблемними сім ями та соціально незахищеними учнями»,

 «Діагностика рівня вихованості»;

 

-методичний практикум  «Освітні технології»;

 

- круглий стіл «Соціалізація школярів шляхом використання інноваційних технологій» ( за підсумками роботи творчої групи);

 

-банк ідей «Модель освітнього соціалізуючого простору ЗОШ № 7»;

 

 -методична  сесія «Проектуємо успішний урок»;

 

-творчий звіт вчителів, які атестуються, у формі Фестивалю педагогічної творчості.

 

 

 

       Школа молодого учителя

«Шлях до майстерності»

 

1.     Вересень. Знання і вміння вчителя – основа творчості і успіху учнів.

2.     Жовтень. Робота з обдарованими учнями.

3.     Листопад. Підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання.

4.     Грудень. Позакласна робота як одна із форм організації навчально-виховного процесу

5.     Січень. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання .

6.     Лютий. Впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій та  інновацій.

              7.   Березень. Формування етично-педагогічної культури вчителя.

             8.   Квітень. Успіхи і проблеми в роботі молодих вчителів. Творчий портрет молодого вчителя «Мої перші педагогічні знахідки» .

 

 

 

Творча група  «Пошук»

 

Проблема: « Соціалізація школярів 
шляхом використання інноваційних технологій»

 

Листопад

1. Оговорення постанов, методичних рекомендацій щодо організації та змісту роботи  творчої групи.

2. Ознайомлення з планом роботи творчої групи на 2014-2015 н.р.

3. Опрацювання нових публікацій з проблеми соціалізації школяра шляхом використання нових інформаційних технологій.

4. Дискусія: «Що таке інноваційні технології? Їх роль у соціалізації школярів.

 

Січень

1. Розробка моделей уроку згідно з проблемою впровадження інноваційних технологій.

2. Поповнення «Методичної скарбниці» на шкільному порталі методичними розробками щодо використання інноваційних технологій на уроках з метою успішної соціалізації учнів.

3. Ефективне впровадження та використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

4. Практикум. Показ фрагментів уроків членів творчої групи з використанням інноваційних  технологій навчання.

5. Обговорення відвіданих уроків з використанням інноваційних технологій.

 

Травень

1. Панорама творчих знахідок. Обмін досвідом в контексті реалізації проблемного питання.

2. Діагностування членів творчої групи з метою визначення основних напрямків її роботи в наступному році.

3. Круглий стіл «Соціалізація школярів шляхом використання інноваційних технологій».

4.  Підведення підсумків роботи творчої групи у 2014-2015 н.р., обмін думками щодо планування роботи на наступний рік, діагностування перспективних проблем для опрацювання на засіданнях творчої групи в наступному навчальному році.

 

 

Участь вчителів в міських та  обласних методичних заходах (конкурси,
виставки):

- міські педагогічні краєзнавчі читання «Освітній простір Таврійського краю: історичне минуле, сучасний час та перспективи на  майбутнє. Пачовський  Юзеф  (Йосип Конрадович) та інші вчені  – видатні дослідники Таврійського краю» (використання краєзнавчих матеріалів для успішної соціалізації учнів через природничо – математичну освіту);

- міські педагогічні читання «Аксіологічні підходи до впровадження в навчально-виховний процес  продуктивних, мета предметних та інтегративних технологій»;

- міська виставка "Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді"

-обласна науково-методична  конференціїя «Уроки І Світової війни і виклики сучасної геополітичної ситуації» .

-обласна науково-методична  конференціїя «Уроки І Світової війни і виклики сучасної геополітичної ситуації» .

4.6. Забезпечити участь вчителів у традиційних педагогічних конкурсах та заходах:

- Всеукраїнський  конкурс педагогічної майстерності "Учитель року – 2015”;

- Всеукраїнський  конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами  футболу;

- Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»;

- обласний  конкурс «Перлина натхнення»;

- Всеукраїнський  конкурс педагогічної майстерності "Учитель року – 2015”;

- Всеукраїнський  конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами  футболу;

- Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»;

- обласний  конкурс «Перлина натхнення».                                 

 

СЕМІНАР    18.12.2014 р.

Тема: Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності.

Мета:сприяти активізації творчого потенціалу кожного вчителя;стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень, допомогти в організації професійного самовдосконалення й самоосвіти.

 

 

Очікувані результати:

·                 поглиблення знань, запровадження інноваційних методів у практику роботи;

·                 формування конкурентоспроможного вчителя навчального закладу;

·                 створення відкритого інформаційного простору в освітній системі школи.

 

 «Учитель живе доти, доки вчиться, тільки - но він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель».        

                                                                                                                                     К.Ушинський

 

«Хто намагається розібратися в хорошому та негативному на своїх уроках, той уже досяг половини успіху».

                                                                                                                                               

                                                                                                                                     В.Сухомлинський

План проведення

 

І. Вступна частина

1.1. Мотивація вибору теми семінару.

1.2. Постановка мети і завдань семінару.

1.3. Інтелектуальна розминка  «Хто автор цих слів?»

 1.4. «Незакінчене речення».

    ІІ. Основна частина

2.1. Мозковий штурм. Прийом «Вільний мікрофон».

2.2. Аналіз анкети «Фактори розвитку та саморозвитку вчителя».

2.3. «Синтез думок»

2.4. Майстер-клас «Створення блогу» (Карпенко О.М.)

ІІІ. ІІІ. Підсумкова частина

Мозковий штурм. Прийом «Чарівна скринька»

 

 

 

З метою виявлення факторів, які стимулюють і перешкоджають навчанню,  розвитку та самоосвіті вчителів респондентам була запропонована анкета «Фактори розвитку та саморозвитку вчителя» . Узагальнені результати опитування представлені в таблиці .

                                      

Таблиця 1. Фактори розвитку та саморозвитку вчителя

 

 

Негативні фактори

Респонденти

кількість

%

Велика витрата часу

14

67

Власна інерція, відсутність необхідних теоретичних знань

2

9

Обмежені ресурси

13

62

Позитивні фактори

 

 

Інтерес до роботи, бажання підвищити майстерність

21

100

Шкільна методична робота

13

62

Увага до проблеми зі сторони  керівників

12

57

Навчання на курсах

11

52

 

 

 

 

 

Перспективний план опрацювання проблемної теми у між атестаційний період

(5 років)

І етап – Діагностичний (1 навчальний рік)

Головне завдання етапу: діагностика навчально-виховного рівня гуртківців, вивчення впливу моніторингової діяльності педагога на якісне зростання особистісних досягнень вихованців.

Підсумок етапу – визначення теми самоосвіти, складання перспективного і річного планів її реалізації. Створення тимчасових творчих груп.

Контроль - виступи на засіданнях МО, методичних і педагогічних радах.

ІІ етап – Теоретично-аналітичний (2 н.р.)

Завдання: знаходження та опрацювання літератури та матеріалів передового досвіду. Усе прочитане та опрацьоване необхідно проаналізувати, пропустити крізь призму свого бачення розв’язання проблеми, спланувати кроки практичного застосування.

Підсумок етапу – теоретичне обґрунтування теми та її актуальності, визначення мети, завдань, методів, об’єктів вивчення, критеріїв оцінювання ефективності, розробка і затвердження графіку (плану) практичного застосування теми самоосвіти.

Контроль – автореферат (теоретична стаття), перспективний і щорічний графік роботи над темою самоосвіти, затверджений адміністрацією закладу, презентація результатів роботи на конференції ЗОЦТКУМ. Виступи на засіданнях МО, методичних і педагогічних радах.

ІІІ етап – Практичний (3-4 роки)

Завдання: практичне застосування набутих знань.

Підсумок етапу - розробка і застосування авторських дидактичних і методичних матеріалів, підготовка доповідей і статей.

Контроль – методична (+ дидактична) авторська робота; презентація результатів роботи на науково-практичних конференціях різного рівня, участь в організації і проведенні семінарів, тренінгів, круглих столів, відкриті заняття і виховні заходи, виступи на засіданнях МО, методичних і педагогічних радах. Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «На кращий програмно-методичний матеріал», конкурсах педагогічної майстерності.

ІV етап – Оцінка досягнень педагога (5 рік, атестація)

Завдання: визначення результативності застосованих форм, прийомів і методів роботи, їх систематизація і класифікація. Оцінка власних досягнень, інформація про виконану роботу, висновки, враження.

Підсумок етапу – розробка авторських педагогічних, аналітичних,  навчально-методичних, дидактичних матеріалів, підготовка доповідей і статей.

Контроль – педагогічна стаття. Презентація результатів роботи на педагогічних конференціях різного рівня. Участь в організації і проведенні семінарів, тренінгів, круглих столів, відкриті заняття і виховні заходи, виступи на засіданнях МК, методичних і педагогічних радах. Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «На кращий програмно-методичний матеріал», конкурсах педагогічної майстерності.

Самоосвіта педагога не повинна зводитися до відновлення знань, якими він оволодів у вузі, мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук нових  напрямків у методиці та організації навчально-виховного процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, що викликають утруднення в практичній роботі.

Результат самоосвіти може подаватися у формі:

·         доповіді, виступи на семінарі, педагогічні раді, методичному об`єднанні; реферату; програми; методичного посібника; статті до фахового видання; дидактичного матеріалу; науково-методичної розробки; проекту; методичного чи діагностичного кейсу тощо.

 

Структура кейсу самоосвітньої діяльності вчителя ____________________________________ на 2014-2015 н.р.

♦      Моє  творче кредо

♦      Методична проблема, над якою я працюю

♦      Самоосвітня робота з питань:

·       Нормативна та правова законодавча бази

·       науково-методичні основи

·       Психолого-педагогічні основи

·       Вивчення передового педагогічного досвіду

·       Підвищення загальнокультурного рівня

♦            План роботи на навчальний  рік

♦            Мій відкритий урок

♦            Відкритий позакласний захід

♦            Самоаналіз уроку

♦            Взаємовідвідування уроків

♦            Творчий звіт за поточний рік (методичні наробки, наочне приладдя, розробки уроків, проекти, позаурочні заходи)

♦            Мої публікації в пресі

 

 

 

ВАРІАНТ 1

План  самоосвітньої роботи  з  питань  педагогіки, психології, методики.

 

Назва       системи самоосвіти

№ п/п

Інформаційні джерела

Форма        та

строки

виконання

Нормативна            та правова законодавча бази

1

Інструктивні  листи   щодо   вивчення математики у 2010-2011 н.р.

Вересень

 

2

Критерії     оцінювання     навчальних досягнень учнів

Вересень

 

3

Особливості викладання математики

за академічним профілем

вересень

Науково-методичні основи

1

Опрацювати статтю О.Череватої «Як

підготувати сучасний урок»

Жовтень

 

2

Опрацювати статтю 0.0. Федорченко

«Формування комнетентностей учнів через  використання  групових форм роботи на уроках математики»

Грудень

 

 

Опрацювати  статтю  Г.М.   Микитюк «Розвиток критичного мислення на уроках математики»

Січень-лютий

 

4

Опрацювати   статтю   І.В   Ткаченко, Л.В.         Туріщева       «Формування культури     розв'язання     задач     на уроках»

Березень

 

5

Опрацювати        статтю                Л.В. Колесникова,       В.С.       Бочарнікова «Нестандартні   задачі   -   шлях   до розвитку творчого мислення учнів»

травень

 

6

Опрацювати    статтю    з   журналу «Математика в школах України», 2010,        №5        Величко        С.А., Афанасенко   Ю.М.   «Електронний конструктор    уроку    математики (вкладка)»

Протягом року

Психолого-педагогічні основи

1

Опрацювати     статтю     А.     Бікєєвої «Поради стосовно самого себе

Вересень

 

2

Опрацювати   статтю   Р.   Диргіченко «Внутрішні конфлікти особистості»

Листопад

 

3

Опрацювати   статтю   Б.К.   Пашнєва

«Психодіагностика обдарованості»

квітень

Вивчення передовогопедагогічного

досвіду

1

Л.Б. Новицька «Інтерактивні методи навчання математики»

Протягом року

Підвищення

загальнокультурного

рівня

1

Опрацювати матеріал про творчий і

життєвий шлях Г. Сковороди

Жовтень

 

2

Опрацювати матеріал про життєвий

шлях Матері Терези

Січень

 

3

Опрацювати    статтю    В.    Арістова «Домашнє завдання для всіх»

березень

 

 

 

ВАРІАНТ 2

 

План самоосвіти вчителя _______________ на 2014-2015 н.р.

 

Місяць

Напрямки роботи

Способи досягнення

Аналіз досягнень

Вересень

Робота з документацією.

Вивчення закону "Про освіту", рекомендацій по викладанню предмету.

Знайомство і аналіз документації

 

Планування роботи із слабовстигаючими учнями на новий навчальний рік.

 

Вивчення літератури з проблеми, створення плану роботи.

 

Жовтень

Планування роботи з обдарованими учнями на новий навчальний рік

Вивчення літератури з проблеми, створення плану роботи.

 

Підбір і вивчення літератури по темі самоосвіти.

Робота з особистою бібліотекою.

 

Листопад

Вивчення теорії інтерактивного навчання.

Знайомство з літературою з цієї тематики.

 

Відвідування уроків учителів, що застосовують нові технології навчання.

Обмін досвідом з проблеми.

 

 

Грудень

Робота над модернізацією кабінету

Сьогодні на уроці.

 

Робота над створенням тек-розкладачок

Підбір матеріалу по темах.

 

Січень

Розробка плану учбового тижня

Підбір матеріалу.

 

Вивчення теорії особистісно-орієнтованого навчання.

Знайомство з літературою.

 

Лютий

Вивчення інформаційних технологій навчання

Знайомство з літературою.

 

Березень

Створення нового паспорта кабінету.

Проведення повної інвентаризації кабінету.

 

 

Квітень

Проведення предметного тижня

Репетиції.

 

Вивчення проблеми застосування активних форм навчання.

Узагальнення досвіду робіт колег міста.

 

Травень

Підведення підсумків по темі самоосвіти

Виступ з доповіддю.

 

 

Червень

Розробка плану по самоосвіті на новий навчальний рік

Підбір методичної літератури.

 

Серпень

Робота власної педагогічної майстерні.

Робота з теками-накопичувачами.

 

 

 

 

 

 

План роботи на 2014-2015 н.р.

 

Назва

напрямку

роботи

Ідеї

Втілення

Форма та строкивиконання

Науково-методичні розробки

 

 

 

Розробки уроків

 

 

 

Розробка

наочних

посібників

 

 

 

Педагогічні проекти

 

 

 

Позаурочні заходи

 

 

 

 

 

 

Творчий звіт

 

 

 

2014-2015

Методичні розробки

 

 

Наочне приладдя

 

Відкриті уроки

 

Предметні тижні та позаурочні заходи

 

 Педагогічні проекти

 

Аналіз вибору тем для самосвіти

Учитель готується до хорошого уроку все життя.

Така духовна і філософська основа професії й

технології нашого труда; щоб дати учням іскру

знань, учителю потрібно увібрати ціле море світла.

В.Сухомлинський

     Проаналізувавши вибір учителями тем для самоосвітньої діяльності,  ми прийшли до висновку, що у процесі реалізації самоосвіти вчителі впроваджують у практику школи головні педагогічні ідеї, положення, рекомендації, для самоосвітньої діяльності обирають теми  з урахуванням індивідуального досвіду й професійної майстерності :

·        5 учителів продовжують працювати над темами, пов ΄язаними з інтерактивним навчанням :

Абрамова Т.М.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі шляхом інформаційних і комунікативних компетенцій.

Карпенко О.М.

Використання ігрових інтерактивних технологій на уроках інформатики як засіб соціалізації учнів

Ніколайчук І.В.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження елементів інтерактивного навчання

Ніколайчук І.В.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження елементів інтерактивного навчання

Харченко В.В.

Інтерактивні методи розвитку розумової діяльності учнів

 

·        1 вчитель пов΄ язав свою діяльність з використанням ігрових технологій на уроках:

Іванюк О.О.

Ігрові технології навчання

 

 

 

 

 

·        продовжують працювати над інформативністю уроку такі вчителі:

 

 

Кисіль І.І.

Інформаційні особливості уроків в початкових класах як проблема компетентності системи освіти

Ковтун Т.І.

Виховання грамотної особистості (етапи навчальної діяльності учнів при формуванні орфографічних навичок)

·        деякі вчителі продовжують працювати над використанням інноваційних технологій та ІКТ на уроках :

Стрепетова О.В.

Інноваційні технології та ІКТ на уроках української мови і літератури  з метою розвитку творчих здібностей учнів

Кучма Л.Д.

Використання новітніх навчальних технологій на уроках в початкових класах

Кожухаренко І.М.

Застосування ІКТ на уроках трудового навчання

·        частина педагогів опрацьовують теми, пов ΄язані з розвитком пізнавальної діяльності учнів, творчих здібностей, комунікативних навичок:

 

 

Масловець Д.В.

Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови

Гриненко Л.М.

Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження нестандартних форм роботи на уроках

Василенко В.М.

Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів.

Романенко І.М.

 Навчання правильного, свідомого виразного читання молодших школярів

·        продовжує працювати над використанням диференційованого підходу на уроках

Шевченко С.Д.

Диференційований підхід  до учнів під час вивчення математики

·        продовжує працювати над впровадженням особистісно орієнтованого навчання

Звонарьова Л.А.

Методика особистісно орієнтованого навчання як засіб перспективного і творчого розв язання проблем формування особистості  на уроках світової літератури

Пономаренко Г.Г.

Естетичне виховання в процесі особистісно орієнтованого навчання на уроках світової літератури

 

 

                                                                                                        
з урахуванням загальної теми, над якою працює наша школа «Створення сучасного освітнього простору, спрямованого на забезпечення соціалізації учнів в нових  соціально – педагогічних умовах», обрали теми такі вчителі:

Брусенська О.В

Сучасний урок як основна форма соціалізації учнів початкових класів

Грішагіна Л.В.

Групова форма роботи учнів як успішна умова соціалізації учнів на уроках художньо-естетичного циклу

Житкова С.І.

Самоосвіта педагога як запорука успішної успішної соціалізації учнів

Тарабанова Я.В.

Ситуативні завдання як засіб соціалізації учнів на уроках української мови

Щербина В.М.

Міжпредметні зв язки як засіб вираження інтеграційних процесів при вивченні біології та хімії

Вовнянко О.О.

Соціалізація учнів у сучасному освітньому просторі на уроках основ здоров я

Пугач В.М.

Формування соціально вагомих мотивів на уроках трудового навчання

Романюк Г.О.

Розвиток творчих здібностей на уроках світової літератури та російської мови в умовах сучасного освітнього простору

Колінська Л.М.

Створення ситуації успіху на уроках географії для розвитку особистості дитини

Крутієнко Н.В.

 Мовний портфоліо учня з іноземної мови як інструмент самооцінювання та підвищення мотивації

Малинова Н.А.

 Інтерактивні методи як засіб соціалізації учнівської молоді на уроках історії

Рева Є.В.

Виховання патріотизму та любові до Батьківщини на уроках історії та географії з метою соціалізації учнів

Мельник О.А.

Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища.

Остапчук А.В.

Розвиток комунікативних навичок учнів загальноосвітніх закладів

Погоріла В.К.

Соціалізація учнів початкової школи у сучасному освітньому просторі.

 

У 2014-2015 н.р. значно зросла кількість учителів, які працюють над актуальною темою соціалізації учнів школи. Для порівняння: 2013-2014 н.р. - 7 чол., 2014-2015 н.р. – 15 чол. (42 відсотки). Це свідчить про прагнення педагогів забезпечити розбудову такого освітнього простору,  у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом.  Адже у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. робиться наголос на тому, що одним з пріоритетних напрямків державної освітньої політики має стати побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді.

 

                              ПЕДАГОГІЧНА  РАДА                      
28.11.2014 р.

 

Тема  : Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісного соціально – орієнтованого навчання.

 

Мета: розвиток педагогічної майстерності вчителя; підвищення професійної компетент­ності педагога; підвищення результативнос­ті освіти, навчання, виховання, розвитку учнів, сформувати здатність до самопізнання та самовизначення, прийняття себе, допомогти у фор­муванні позитивної Я-концепції для найповнішого розкриття своїх потенційних можливостей; створення позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі шляхом актуалізації установки вчителя на цінність самореалізації у своїй

 професії в сучасних умовах школи, навчити адекватно оцінювати себе та інших людей, активно діяти, приймати оптимальні рішення.

 

Форма проведення: педрада-тренінг 


 КОНКУРС СЕРЕД ВЧИТЕЛІВ МІСТА
"СУЧАСНИЙ УРОК-2016"

 

 

СКАЧАТИ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ


УКРАЇНА

Новокаховська  міська  рада

Херсонської області

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

74900, м. Нова Каховка   Херсонської області,   вул. К.Маркса, 6

телефон \ факс  (05549) 4-22-04

 

  15.09.2016     № 05-20/182__________

Керівникам ЗНЗ

 

Нагадуємо Вам, що розпочато підготовку до професійного конкурсу «Сучасний урок - 2015», основний напрямок якого - соціалізація сучасного школяра засобами навчального предмету. Надсилаємо Вам для практичного користування Положення про міський конкурс «Сучасний урок - 2016» (додаток 1).

 

Завідувач ММК                                                      Гмизіна Н.А.

 

 

                                                                                                                                            Додаток 1

Положення

про міський конкурс  «Сучасний урок - 2016»

      І.Загальні положення

1.1. Положення ґрунтується на Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (ст. 24, 41), Національній доктрині розвитку освіти в Україні,  Обласній програмі розвитку освіти та інших нормативних і законодавчих актах, що регулю­ють початкову та середню освіту.

1.2. Міський конкурс «Сучасний урок - 2016» (далі Конкурс) проводиться з метою створення умов для вдосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів, поширення кращого педагогічного досвіду та новітніх інноваційних технологій, виявлення  творчих доробків педагогічних працівників з упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні навчальних дисциплін; максимально повного забезпечення навчального процесу освітніх закладів додатковими ресурсами - наочними засобами та інформаційними матеріалами; створення умов для системного впровадження та активного використання всіма учасниками освітньої галузі у власній педагогічній діяльності інформаційних та комунікаційних технологій.

1.3. Організаторами Конкурсу є Методичний кабінет Новокаховської міської ради та відділ освіти Новокаховської міської ради.

1.4. Основними завданнями Конкурсу є виявлення та підтримка творчих учителів, поширення сучасних інноваційних технологій в освіті.

ІІ. Порядок і терміни проведення Конкурсу

2.1. До участі в конкурсі запрошуються всі вчителі ЗНЗ.

2.2. Конкурс проводитиметься з 01 вересня 2015 року  до 01 березня 2015 року (І етап шкільний –проводиться до 02.02.2016р.).

2.3.Подання матеріалів до ММК не пізніше 02.02.2016 року.

2.4. Максимальна кількість робіт від одного учасника – 1.

2.5.Матеріали на конкурс приймаються після поданої заявки, яка буде підтверджувати згоду учасника з кожним пунктом даного Положення.

2.6. Заявку для участі у конкурсі просимо надати до ММК до 25.01.2016р. (за наданою формою – додаток 2)

2.7. Конкурсні матеріали, які не відповідають вимогам до оформлення  матеріалів  Конкурсу ( розділ ІІІ даного Положення), а також ті, які надійдуть несвоєчасно, розглядатися не будуть.

2.8. Матеріали, подані на Конкурс, не рецензуються та не повертаються.

 

ІІІ. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів

3.1. На конкурс подаються такі матеріали: заявка від ЗНЗ (додаток 2), заява від вчителя (додаток 3), сценарій уроку з методичними коментарями в електронному й друкованому вигляді з титульною сторінкою (MS Word (текстова розробка уроку): формат сторінки: А4, всі поля не менше 1,5 см. Текстовий матеріал – шрифт 14, Times New Roman, колір – чорний, одинарний міжрядковий інтервал; заголовки повинні бути виділені жирним шрифтом (розмір шрифту 14, TNR, колір – чорний). Обсяг сценарію  – до 10 сторінок (додаток 4). Електронний супровід Power Point– не більше 35 слайдів. На першому слайді презентації має бути чітко вказано автора конкурсної роботи і ії назва.   (Сценарій уроку та ІКТ – супровід записати на CD RW або DVD RW – диск).

3.2. До розгляду приймаються сценарії та ІКТ – супровід уроків з будь-яких предметів інваріантної складової навчального плану школи.

3.3. Матеріали переможців шкільних етапів, подані до міської конкурсної комісії, обов’язково супроводжуються рецензією адміністрації закладу.

3.4. Матеріали, представлені на Конкурс, повинні бути науково обґрунтовані, відображати актуальні напрями розвитку освіти на сучасному етапі, презентувати різні форми і методи роботи на уроці.

35. Матеріали Конкурсу   мають  відповідати чинній навчальній програмі та включати  власну методичну знахідку чи  інноваційну  технологію.

3.6. Учасник конкурсу надає свою авторську роботу. При запозиченні методичних, графічних елементів або ідей, автор повинен надати список використаних джерел.

                           

ІV. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів :

·        Відповідність програмі;

·        Ступінь конкретності, чіткості й лаконічності формулювання теми, мети;

·        Відповідність структури уроку його меті;

·        Науковість і доступність у доборі змісту;

·        Відповідність фактичного матеріалу змісту уроку;

·        Ступінь  новизни, проблемності й привабливості навчальної інформації;

·        Оптимальність обсягу запропонованого для засвоєння навчального матеріалу;

·        Оптимальне використання навчального часу;

·        Чередування і зміни видів діяльності в ході уроку;

·        Доцільність використання наочності;

·        Використання інноваційних технологій (кожна технологія оцінюється окремо – по 2 б.);

·        Раціональність та ефективність використання ІКТ;

·        Раціональність та ефективність використання  методів  та прийомів навчання;

·        Ступінь естетичного та виховного впливу уроку на учнів;

·        Соціалізація сучасного школяра засобами навчального предмету;

·        Здоров’язбереження, ТБ, охорона праці;

·        Екологічна спрямованість;

·        Актуальність і зв’язок з життям;

·        Мобілізація учнів на рефлексію своєї діяльності;

·        Реалізація принципу індивідуалізації та диференціації навчання;

·        Використання різних форм перевірки, контролю та оцінювання ЗУН учнів . Організація взаємоперевірки, самооцінки.

 

(Критерії оцінювання: «0» -вимогу не виконано, «1»- вимогу виконано частково», «2» - вимогу цілком виконано.

Загальна сума балів :     42 балів + бали за використання інноваційних технологій)

 

 

 

V. Визначення та нагородження переможців

4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів .

4.2. Результати  Конкурсу  будуть  оголошені на сайті  ММК  у березні 2016 року.

4.3. Всі конкурсні роботи  переможців будуть опубліковані  на  сайті  ММК .

4.4. Конкурсні роботи  всіх  учасників конкурсу увійдуть до збірки «Сучасний урок - 2017», яка буде представлена на щорічній педагогічній виставці «Ярмарок педагогічних знахідок»  (квітень - травень 2017р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

                                                                                     Голові оргкомітету міського конкурсу «Сучасний урок - 2015»

                                                                                    ________________________________________________

 

 

Заявка

на участь у міському конкурсі  «Сучасний урок - 2015 »

 

 

Заклад ____________________________________________________________________

( повна назва)

надає для участі в міському конкурсі  «Сучасний урок» матеріали

 

учасника  (П.І.Б.)__________________________________________________________________

 

Вчитель ________________________   , кваліфікаційна категорія __________,  звання ______________ , стаж _____.

                     ( який предмет викладає)

 

Номінація _______________________________________________________________________

 

Назва презентації ________________________________________________________________

 

Дата ___________________

 

 

Директор школи    ________________//________________________

 

 

(завірити печаткою ЗНЗ)

 

                                                                                  

 

Додаток 3

 

                  Голові організаційного комітету

міського конкурсу «Сучасний урок - 2015»

вчителя _________________________

спеціаліста ____________________ категорії      звання ___________________________

навчального закладу ____________________

ПІБ ___________________________________

______________________________________,

 як(а, ий) проживає за адресою:

______________________________________

______________________________________

 

                                                                            ЗАЯВА

Прошу дозволити мені взяти участь у міському конкурсі  «Сучасний урок - 2015»  у номінації «_________________________________________________». З умовами організації і проведення ознайомлен(а, ий) і погоджуюсь.

 

 

 

«___» ____________ 2015 року                                                           ______________/____________________                          

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

І.Технологічна карта уроку:

 

Організаційна інформація

Тема уроку

 

Предмет

 

Клас

 

Автор уроку (ФІО, посада)

 

Освітня установа

 

Коротка характеристика класу

 

Методична інформація

Тип уроку

 

Цілі уроку

 

Завдання уроку

 

Знання, уміння, навички, якості, компетентності, компетенції, які актуалізують /набудуть/закріплять тощо учні в ході уроку

 

Технології, методи, форми роботи

 

Необхідне обладнання і матеріали

 

Додаткова інформація

Використані джерела і література

 

Поради щодо логічного переходу від цього уроку до наступних

 

Інше

 

 

 

ІІ. Докладний конспект уроку з методичними коментарями

 

ІІІ.  Додатки (зразки дидактично - методичних матеріалів.