ВУЗ ШАГ

Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Вступ до школи

Умови психологічної готовності дитини до 1 – го класу

 

 Формування психологічної готовності до шкільного навчання свідчить про завершення періоду дошкільного дитинства. У складному комплексі якостей, із яких складається така готовність, можна виділити такі складові:мотиваційну, розумову та емоційно-вольову.
 Мотиваційна готовність зумовлюється пізнавальною спрямованістю дошкільника, яка розвивається на основі властивої дітям допитливості, набуваючи характерних рис перших пізнавальних процесів: прагнення пізнавати все, що несе в собі школа, бажання опанувати грамоту, читання тощо.
 Навчання в сучасній школі потребує також розумової готовності дітей. Вони мають прийти до школи з досить широким колом знань і вмінь, а головне – з розвиненим сприйманням і мисленням (вони повинні здійснювати операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації тощо), які дають змогу систематично спостерігати за предметами та явищами, відокремлювати в них суттєві особливості, міркувати і робити висновки.
 Крім того, діти мають володіти початковими навчальними вміннями (концентрувати увагу не на результаті, а на процесі навчальних завдань).
 Велику роль відіграє емоційно-вольова готовність, зокрема вміння дошкільника довільно керувати своєю поведінкою, пізнавальною активністю, спрямувати її на розв’язання навчальних завдань тощо. 

 

Інформація про територію обслуговування ЗОШ №7

 

 

 

 

Мережа класів ЗОШ №7

 

 

 

 

Наказ про зарахування учнів до 1-х, 10-х класів ЗОШ №7 НМР:

 

2020-2021 н.р.

 

 

 

 

2019-2020 н.р.