Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Нормативні документи

Звіт IV етапу експерименту

 

Звіт ІІІ етапу екперименту

 

План роботи школи в рамках експерименту на 2017-2018 н.р.

 

 

 

 

ЗВІТ

про завершення

І  (організаційно-підготовчого)  та ІІ (концептуально-діагностичного)  етапів

дослідно-експериментальної роботи

 «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі»

на базі  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7

Новокаховської міської ради

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 09.03.2016 р. № 237 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах  гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» в ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради проводиться дослідно-експериментальна робота.

Тема експериментального дослідження: «Психолого-педагогічне забезпе  -чення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в серед -ньому загальноосвітньому навчальному закладі».

Адреса закладу: м. Нова Каховка,  вул. Гайдара,1;

E-mail:[email protected]
Науковий керівник проекту: Крук Станіслав Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Центру інноваційної педагогіки та психології, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету, президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації  Гуманної Педагогіки

Відповідальний виконавець: Грішагіна Лілія Володимирівна, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради, спеціаліст вищої категорії, учитель образотворчого мистецтва.

Наукові консультанти: Комінарець Тетяна Вільямівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної, початкової освіти й психології комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»; Агачова Юлія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної, початкової освіти й психології комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти».

Методичний консультант: Гмизіна Наталія Анатоліївна, завідувач методичного кабінету Новокаховської міської ради, учитель-методист.

Мета дослідження: побудувати і апробувати модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі в умовах становлення громадянського суспільства в Україні.

Завдання дослідження:

1. З’ясувати принципи особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки  на підставі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури.

2. Побудувати теоретичну модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

3. Визначити критерії та показники і розробити методику перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику.

4. Апробувати та експериментально перевірити побудовану модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

5. Розробити практичні рекомендації щодо психологічного і педагогічного забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

Об’єкт дослідження: особистісно орієнтований освітній процес на засадах гуманної  педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

Предмет дослідження: напрями та методи психологічного і педагогічного забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

Терміни проведення: програмою експерименту визначено терміни проведення експериментальної роботи в навчальному закладі:

І. Організаційно-підготовчий етап (вересень 2015р. – грудень 2015 р.)

ІІ. Концептуально-діагностичний етап (січень 2016 р.  – червень 2017 р.)

ІІІ. Формувальний етап (вересень 2017 р. – червень 2024 р.)

ІV. Узагальнюючий етап (вересень 2024 р. – травень 2026 р.).

Дослідно-експериментальна робота ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради на І-ІІ етапах була спрямована на реалізацію таких завдань:

- розробити   програму дослідно-експериментальної роботи на І і ІІ етапах;

- визначити мету, завдання, методи роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі»;

- з’ясувати принципи особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки на підставі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури;

-проводити роз’яснювальну роботу, семінари, майстер-класи для педагогічного колективу школи та збори для батьків щодо переваг особистісно орієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки над авторитарною педагогікою;

- призначити тьюторів експериментальних класів;

- проводити збори колективу школи, батьківської громадськості з метою аналізу та корекції програми дослідно-експериментальної роботи;

- організувати роботу педагогічної майстерні для вчителів;

- забезпечити систему контролю та корекції дослідно-експериментальної роботи;

- розробити систему психологічного супроводу особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки;

- упроваджувати нові підходи до управління  закладом з урахуванням особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки, коригувати систему управлінської діяльності навчальним закладом з урахуванням впровадження експериментально-дослідної роботи;

- побудувати теоретичну модель психологічного та педагогічного забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі;

-визначити психолого-педагогічні умови ефективного впровадження експери -ментальної теоретичної моделі в педагогічну практику;

- забезпечити інформованість та навчання педагогічного колективу щодо основних цінностей гуманної педагогіки, сучасних інтерактивних педагогічних технологій та засобів навчання.                                                  

Упродовж березня 2016 року методичною радою ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Новокаховської міської ради на основі програми , затвердженої наказом МОН України від 17.01.2015 р. № 22 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 22 імені Олега Ольжича», розроблено   програму дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно- зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» на  І-ІІ етапах та затверджено на засіданні педагогічної ради ( протокол № 4 від 23.03.2016 р.)

З метою визначення стану готовності педагогічного колективу до проведення експериментальної роботи із зазначеної теми було проведено такі заходи:

- засідання педагогічної ради колективу з питання " Про проведення дослідно-експериментальної  роботи  " (протокол від 31.08.2015 р. № 1);

- створено методичну раду, творчу групу вчителів з теми дослідно-експериментальної роботи;

 - проведено вхідне  діагностування педагогічного колективу за методиками: «Здібності педагога до творчого саморозвитку» за І.В.Нікішиною (Додаток А)  ;

«Фактори розвитку та саморозвитку вчителя» (Додаток Б );

стилі діяльності вчителя на уроці за Г.М. Андрєєвою, анкета «Домінуючий стиль діяльності» (Додаток В);

 «Дерево», «Кактус» (Додаток Г);

«Типи поводження в конфліктних ситуаціях» (тест Томаса) (Додаток Д);

- проведено вхідне діагностування для учнів  9-11 класів “Стиль стосунків вчителів та учнів” (Додаток Е) .        

За результатами цих діагностик встановлено:

- рівень  готовності педагогів до інноваційної діяльності – достатній;

- фактори, які стимулюють навчання,  розвиток  та саморозвиток  учителів: інтерес до роботи, прагнення підвищити майстерність, шкільна методична робота;

-домінуючий стиль діяльності вчителя на уроці – демократичний;

- стиль стосунків учителів та учнів - вчителі близькі до повноцінних позитивних стосунків  з учнями, стиль поведінки деяких педагогів  потребує       удосконалення.

З метою з’ясування принципів особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури та систематизовано теоретичний матеріал з даної теми. Це твори Ш.О.Амонашвілі із серії «Антологія гуманної педагогіки»,  роботи класиків світової педагогіки (І.Г.Песталоцці, Я.Корчака, М.Монтесорі, В.Сухомлинського, К.Ушинського, А.Макарова) та психології (С. Д. Максименка, Д. Б. Ельконіна,  В. В. Давидова) .

З метою визначення переваг особистісно орієнтованого навчання  на засадах гуманної педагогіки  над авторитарною педагогікою проведено роз’яснювальну роботу  для педагогічногоколективу:

- з 21 по 22 листопада 2015 року  заступник директора з НВР Тарабанова Я.В. та    вчителі початкових класів Брусенська О.В., Кучма Л.Д. взяли участь у Десятих Всеукраїнських педагогічних читаннях «Виховуватися в моральному кліматі пам΄яті »;

- 03 грудня 2016 року для учителів м.Нової Каховки на базі школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 проведено «Педагогічні діалоги» членів Асоціації гуманної педагогіки (Додаток Є ). Учителі школи поділилися досвідом з питань:  «Пам ΄ять, що здатна надихати» (заступник директора з навчально-виховної роботи Тарабанова Я.В.), «Храм духа в наших дітях» (учителі початкових класів Брусенська О.В., Кучма Л.Д.);

- 22-23 грудня 2016 року директор школи Грішагіна Л.В., заступник  з навчально-виховної роботи Тарабанова Я.В., учитель  початкових  класів      Кучма Л.Д. взяли участь у науковому семінарі «Методологічні основи гуманної педагогіки», який відбувся у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

-18 квітня 2016 року 20 учителів школи відвідали авторський семінар кандидата педагогічних наук, доцента кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету, президента Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації  Гуманної Педагогіки  Крука С. Л. «Методологічні основи гуманної педагогіки»;

-17 травня 2016 року на базі закладів-членів Асоціації гуманної педагогіки за участю викладачів КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»      Комінарець Т.В., к.ф.н. доцента, завідувача кафедри дошкільного виховання і початкової освіти;  Агачевої Ю.А., к.п.н., старшого  викладача кафедри психології відбувся заключний етап  ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності  «Гуманізація освітнього  простору:  з Україною в серці!»(Додаток Ж). Учителями школи  з метою обміну досвідом з упровадження дослідно-експериментальної роботи в життя школи було проведено такі заходи:

- презентація  « Гуманна педагогіка – основа сучасної освіти » - Грішагіна Л.В., директор школи;

 -творча мозаїка «Як любити дітей?» - Тарабанова Я.В., заступник директора з навчально-виховної роботи;

-майстер-клас «Шлях до щастя дитини» - Брусенська О.В., Кучма Л.Д., учителі початкових класів; 

- урок літературного читання «Позакласне читання. В. Сухомлинський. «Важко бути людиною»  - Кисіль І.І., учитель початкових класів;

- урок природознавства «Підсумковий урок. Вода. Ми вчимося бачити очима серця » - Василенко В.М., учитель початкових класів;

- урок образотворчого мистецтва «Симетрія як засіб гармонізації форми. «Дивовижні метелики » - Кучма Л.Д., учитель початкових класів;

- елементи арт-терапії (пісочної) «Мої мрії» - Лемешева Т.Є., практичний психолог школи.

Під час круглого столу обговорено нові підходи до організації управлінської діяльності керівників експериментальних шкіл, визначено основні шляхи впровадження даного експерименту. 

        Наказом по школі від 25.03.2016  № 96  «Про організацію  дослідно-експериментальної роботи на базі школи» з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 оновлено структуру методичної роботи, у яку введено творчу групу. Проведено систему методичних заходів з педагогічним колективом з підготовки до здійснення дослідно-експериментальної роботи:

- педагогічні читання «Суть гуманної педагогіки: без серця що зрозуміємо?»;

- майстер-клас  «Як любити дітей , або всі ми родом з дитинства»;

- майстер-клас  «Шлях до щастя дитини»;

-психолого-педагогічні семінари: «Спілкування як основний засіб самоствердження особистості»; «Готовність батьків до створення умов соціалізації особистості»;

-творча гра «Реклама» на тему : «Активні форми роботи з батьками: клуб родинної культури «Берегиня»;

-презентація передового перспективного досвіду «Сузір΄я педагогічних ідей»;

- естафета гуманної педагогіки «Сторінками творів Я.Корчак, Песталоцці, В.О.Сухомлинський, Ш.О.Амонашвілі»;

-постійно діючий семінар «На шляху до Школи гуманної педагогіки»   (Додаток  Ж ).

У ході цих заходів  визначено принципи особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки, а саме: співробітництва; духовної спільності; взаєморозуміння; довіри; творчого терпіння; вільного вибору; радості пізнання; любові.

А також визначено психолого-педагогічні умови ефективного впровадження експериментальної теоретичної моделі в педагогічну практику (Додаток И).

Наказом по школі від 25.03.2016  № 96  «Про організацію  дослідно-експериментальної роботи на базі школи» призначені тьютори експериментальних класів і схарактеризовані їх обов’язки. Тьютор класу формує класний колектив,  спостерігає і фіксує, які позитивні якості (і їх підтвердження) проявляє дитина протягом тижня. Визначає, у вивченні якого предмету чи у якій діяльності дитина є успішною. Ця інформація повідомляється дітям, батькам в кінці тижня.

З метою визначення переваг особистісно зорієнтованого навчання  на засадах гуманної педагогіки  над авторитарною педагогікою проведено роз’яснювальну роботу  для батьків. З батьками учнів експериментальних класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради проведено семінари психологічної просвіти «Особливості психологічного розвитку молодшого школяра і спілкування з ним», «Як виховати особистість». Проведено батьківські збори в експериментальних 1-А, 2-Б, 3-А класах  з питання впровадження дослідно-експериментальної діяльності з поясненням мети і основних завдань.

У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради  забезпечено психолого-педагогічний супровід особистісно орієнтованого навчання  на засадах гуманної педагогіки. Упродовж січня-квітня 2016 року практичним психологом школи проведене діагностування батьків учнів 1-А, 2-Б, 3-А класів: проективні методики «Дерево» та   «Кактус» (Додаток І) . Постійно працював психолого-педагогічний консультативний пункт для батьків.

З   учнями експериментальних класів ЗОШ І-ІІІ ступенів    № 7 Новокаховської міської ради психологом школи  проведено такі діагностики:

- тест Керна-Йірасика «Діагностика готовності до школи»; (Додаток Ї)

-проективна методика «Малюнок сім'ї » (Додаток Й);

-проективна методика «Дерево» (Додаток К);

-проективна методика «Кактус» (Додаток Л).

Результати даних діагностик доведено до відома класних керівників, педагогів, вихователів груп продовженого дня, батьків. На їх основі визначено діагностично-корекційні напрямки роботи з учнями.

Адаптовано до апробації модель  психологічного супроводу особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки, яку розробили співробітники кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету (Додаток М).

З метою забезпечення контролю за проведенням дослідно-експериментальної роботи проведено підсумкову атестацію, що складалася з двох частин: «Педагогічного лото» і творчого вернісажу «Продовжи притчу». Виконуючи завдання, педагогічний колектив показав достатній рівень готовності до участі в експерименті.

З метою впровадження нових підходів до управлінської діяльності закладом з урахуванням особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки створена міська науково-методична рада, до складу якої ввійшли представники кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», відділу освіти та методичного кабінету Новокаховської міської ради, адміністрація та вчителі школи, представники батьківської громадськості (Додаток Н). За окремим планом проведені засідання науково-методичної ради (Додаток О).

Таким чином, планомірна робота на І-ІІ етапах дослідно-експериментальної роботи  сприяла розширенню і поглибленню свідомості та самосвідомості, індивідуальної самоідентичності, гуманістичного світогляду учасників освітнього процесу (учителів, учнів, батьків).

На засіданні науково-методичної ради підведено підсумки організаційно-підготовчого та концептуально-діагностичного  етапів й затверджено звіт, визначено діагностично-корекційні напрямки роботи з педагогічним колективом на наступному етапі експериментально-дослідної роботи, обговорено основні завдання на третій, формувальний, етап дослідно-експериментальної роботи (липень 2016 р. – червень 2017 р.):

 

Визначити  критерії та показники , розробити  методику перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику

Розробити навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Апробувати побудовану модель психологічного та педагогічного забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі

Організувати педагогічні студії, семінари-практикуми,  круглі столи з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників на засадах гуманної педагогіки

Створити науково-предметні гуртки  для забезпечення інтересів учнів у більш глибокому вивчені предметів

Розробити  рекомендації щодо створення карт індивідуального розвитку учнів, сходинок самооцінювання

Створити  шкільну програму духовно-морального розвитку учнів

Розробити освітній курс «Самопізнання і саморозвиток» для учнів 1–11 класів

Розробити систему трудового виховання учнів у початковій, середній та старшій школі

Розробити освітній  курс «Моя Херсонщина– моя Україна» для учнів 1-11 класів

Організувати обмін  досвідом роботи з навчальними закладами, які входять до складу Асоціаціі   навчальних  закладів особистісно орієнто - ваного навчання на засадах гуманної педагогіки міста Нова Каховка 

Започаткувати конкурс «Учень року – лицар гуманних справ»

Визначити  ефективності психолого-педагогічної діагностики в системі особистісно зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки

 

Методичною радою школи розроблено план проведення зборів колективу школи та батьківської громадськості з метою аналізу й корекції дослідно-експериментальної роботи у серпні 2016 року.

Завдання І та ІІ етапів дослідно-експериментальної роботи виконано в повному обсязі.

 

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи

«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти
на засадах гуманної педагогіки
в середній загальноосвітній школі»

на базі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів  22 імені Олега Ольжича
на 2014–2025 роки

 

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

І. Організаційний блок

1.

Створити ініціативну творчу групу з розробки та реалізації програми дослідно-експериментальної роботи

2014 р.

Готовність учасників творчої групи до роботи в умовах експерименту

2.

Залучити до впровадження дослідно-експериментальної роботи науковців ВНЗ, учителів-гуманістів

2014 р.

Готовність науковців ВНЗ, учителів-гуманістів до роботи в умовах експерименту

3.

Затвердити програму дослідно-експериментальної роботи

2014 р.

 

Затверджена програма дослідно-експериментальної роботи

4.

Розробити та затвердити календарний план дослідно-експериментальної роботи

2014 р.

Затверджений календарний план дослідно-експериментальної роботи

5.

Призначити тьюторів класів

щорічно до 30 серпня

Призначені тьютори класів

6.

Проведення зборів колективу школи, батьківської громадськості з метою аналізу та корекції дослідно-експериментальної роботи

щорічно до 30 серпня

План, протокол проведення зборів,

7.

Організація роботи педагогічної майстерні для вчителів

постійно

Підвищення педагогічної майстерності вчителів

8.

Забезпечення системи контролю та корекції дослідно-експериментальної роботи

постійно

Висновки та рекомендації щодо покращення дослідно-експериментальної роботи

9.

Розробка системи психологічного супроводу особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

2015–2016 р.р.

Модель системи психологічного супроводу

10.

Впровадження нових підходів управлінської діяльності закладом з урахуванням особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

2016 р.

Підвищення ефективності управлінської діяльності закладом

11.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи

2023–2025 р.р.

Висновки щодо результатів дослідно-експериментальної роботи

ІІ. Науково-методичний блок

1.

Визначення мети, завдань, методів роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки середній загальноосвітній школі»

2014 р.

 

Концептуальні засади дослідно-експериментальної роботи

2.

Корегування системи управлінської діяльності навчальним закладом з урахуванням впровадження експериментально-дослідної роботи

2014–2023 р.р.

Підвищення ефективності управлінської діяльності закладом

3.

Забезпечення інформованості та навчання педагогічного колективу щодо основних цінностей гуманної педагогіки, сучасних інтерактивних педагогічних технологій та засобів навчання

постійно

Обізнаність педагогічного колективу щодо основних цінностей гуманної педагогіки, сучасних інтерактивних педагогічних технологій та засобів навчання

4.

Організація педагогічних студій, семінарів-практикумів, круглих столів з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників на засадах гуманної педагогіки

постійно

Підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників на засадах гуманної педагогіки

5.

Створення науково-предметних гуртків для забезпечення інтересів учнів у більш глибокому вивчені предметів

щорічно

Задоволення пізнавальних потреб учнів

6.

Розробка рекомендацій щодо створення: карт індивідуального розвитку учнів; сходинок самооцінювання

2014–2017 р.р.

Рекомендації щодо створення: карт індивідуального розвитку учнів; сходинок самооцінювання

7.

Створення шкільної програми духовно-морального виховання учнів

2014–2017 р.р.

Шкільна програма духовно-морального виховання учнів

8.

Створення освітнього курсу «Самопізнання і саморозвиток» для учнів 1–11 класів

2014–2017 р.р.

Програма освітнього курсу «Самопізнання і саморозвиток» для учнів 1–11 класів

9.

Розробка системи трудового виховання учнів у початковій, середній та старшій школі

2014–2017 р.р.

Модель системи трудового виховання учнів у початковій, середній та старшій школі

10.

Розробка освітнього курсу «Мій Хмельницький – моя Україна» для учнів 1–11 класів

2014–2016 р.р.

Програма освітнього курсу «Мій Хмельницький – моя Україна» для учнів 1–11 класів

11.

Пошук шляхів підвищення ефективності навчальних програм в системі особистісно-зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки (теоретичне вивчення програмного матеріалу протягом вересня-березня, теоретично-практичне – квітень-травень)

2014–2020 р.р.

Концепція шляхів підвищення ефективності навчальних програм в системі особистісно-зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки

12.

Розвиток пізнавальної активності учнів

постійно

Підвищення активності пізнавальної активності учнів

13.

Визначення ефективності психолого-педагогічної діагностики в системі особистісно-зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки

постійно

Висновки щодо ефективності психолого-педагогічної діагностики в системі особистісно-зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки

14.

Організація обміну досвідом роботи з навчальними закладами, які мають статус «ШГП»

2015–2025 р.р.

Розширення обізнаності учасників дослідно-експериментальної рботи

ІІІ. Блок психолого-педагогічного моніторингу та аналізу

1.

Моніторинг рівня емоційного самопочуття учнів, емоційного клімату в колективах

щорічно

Висновки щодо динаміки емоційного самопочуття учнів, емоційного клімату в колективах

2.

Моніторинг якості духовно-морального та трудового виховання учнів

щорічно

Висновки щодо динаміки якості духовно-морального та трудового виховання учнів

3.

Моніторинг якості знань учнів з предметів

щорічно

Висновки щодо динаміки якості знань учнів з предметів

4.

Оцінка здоров`язберігаючого потенціалу учнів

щорічно

Висновки щодо рівня здоров`язберігаючого потенціалу учнів

5.

Аналіз міграційних процесів учнів в науково-предметних гуртках

щорічно

 

Висновки щодо міграційних процесів учнів в науково-предметних гуртках

6.

Вивчення зворотного зв’язку вчитель-учень, школа-сім’я

щорічно

Оптимізація співпраці між учасниками дослідно-експериментальної роботи

7.

Вивчення системи роботи тьюторів

щорічно

Оптимізація системи роботи тьюторів