Таврійськ. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

Статті

Учителі ЗОШ №7 відвідали Тринадцяті Всеукраїнські Читання з Гуманної Педагогіки

 

 

 

                                                     Виступ на круглому столі                                   

Українська школа, як ніколи потребує прийняття класичних педагогічних цінностей із їхніми основоположними поняттями духовності та гуманності, любові й добра, миру і блага.

І от  над впровадженням ідей гуманної педагогіки наш заклад працює кілька років. Дослідно-експериментальна робота школи на ІІІ (формувальному) етапі була спрямована на реалізацію таких завдань:

 – визначення критеріїв та показників і розробка методики перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику;

– розробка навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

– апробація та експериментальна перевірка побудованої моделі психологічного та педагогічного забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

Для реалізації поставлених завдань у серпні  2016 року методичною радою школи на основі програми , затвердженої наказом МОН України від 17.01.2015 р. № 22 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 22 імені Олега Ольжича» , розроблено   план  дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» на  ІІІ етапі та затверджено на засіданні педагогічної ради ( протокол № 1 від 31.08.2016 р.) .

Ми чітко усвідомлюємо, що для формування нового покоління, людей з активною громадянською позицією, морально благородних, великодушних та освічених, сповнених «сродною працею» (Г. Сковорода), які знають, що таке совість, вдячність, вміють співпрацювати і співчувати необхідно  розвивати відкриту, усвідомлено-відповідальну  взаємодію в тріаді «педагоги-діти-батьки». Тому робота проводиться в таких напрямках.

І напрямок роботи – робота з педагогічним колективом.

Щоб любов проявляти, спочатку потрібно її мати. Тому найважливіше завдання, яке стоїть перед учителем,  – це потужна робота вчителя над собою: розширення своєї свідомості і облагородження своєї душі, безумовне позитивне прийняття і повага до кожного учня, які природно переростатимуть у любов до дитини. Шляхи для виконання цього завдання такі: по-перше, з метою розширення свідомості , удосконалення своєї педагогічної мудрості педагоги  відвідували такі заходи:

- з 13 по 14 жовтня директор школи Грішагіна Л.В.,  заступник директора з НВР Тарабанова Я.В. та    вчителі початкових класів Василенко В.М., Кисіль І.І. взяли участь в авторському семінарі Шалви Олександровича Амонашвілі …….

- з 15 по 16 жовтня 2016 року взяли участь в Одинадцятих  Всеукраїнських педагогічних  читаннях  «Полюбіть майбутнє – крила виростуть»;

-07 грудня 2016 року директор школи Грішагіна Л.В.,  заступник директора з НВР Тарабанова Я.В. відвідали семінар ДЕР в ХАНО;

- 6-9 червня 2017 року 1 педагог школи братиме участь у  Всеукраїнській літній школі «Освітні ініціативи» - 2017 року на базі ОЗСНВК «Академічна гімназія» Скадовської міської ради.

- з 9 по 11 червня 2017 року 6 педагогів школи візьмуть участь у роботі Третього Львівського фестивалю гуманної педагогіки

По-друге, проведено систему методичних заходів з педагогічним колективом:

- педрада- студія «Гуманний урок. Який він?»;

- Вернісаж гуманних уроків;

- педагогічні читання : «Учитель, надихни мене на творчість» , «Школа радості.   Підвищення педагогічної  майстерності  вчителів  на  засадах  гуманної  педагогіки  як  ефективний   засіб удосконалення навчально-виховного процесу»;              

-психолого-педагогічний семінари: «Рівні пізнавального самовдосконалення особистості вчителя і учня»;  «Культура школи як фактор соціалізації учнів».

По-третє, учителі школи  ділилися досвідом з впровадження експерименту:

-25 жовтня 2016 ру технопарку «Педагогічна ідея року»  у формі педагогічних  діалогів на тему «Ідеї гуманної педагогіки в сучасному освітньому просторі м.Нова Каховка» взяли участь директор школи Грішагіна Л.В.(виступ “« Гуманна педагогіка – шлях до душі дитини»”), заступник директора з НВР Тарабанова Я.В.( педагогічні роздуми «Школа на ім’я Учитель»), психолог школи Лемешева Т.Є. (виступ «Психологічний супровід експериментальної діяльності навчальних закладів»);

- 21 листопада 2016 р. у Педагогічних читаннях Асоціації навчальних закладів особистісно орієнтованого навчання за принципами гуманної педагогіки за творами Ш.Амонашвілі «Школа життя»  взяла участь Тарабанова Я.В. «Любов – основний закон освіти».

- 30 листопада 2016р. участь у Міжміському семінарі  «Проектування інноваційного соціалізую чого простору загальноосвітнього навчального закладу» майстер-клас на тему : «Учитель гуманної педагогіки» (Тарабанова Я.В.)

- 29 березня 2017 року презентація на Методичному вулику «Формування соціалізуючого освітнього простору міста через призму філософії Григорія Сковороди» оновленої моделі   «Школи соціального досвіду», побудованої на   важливих гуманістичних  принципах.

Підсумком усієї цієї роботи можна вважати

- розробку  навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи : методичних збірок «Вернісаж гуманних уроків», «Крокуємо разом»; розробка Положення про конкурс «Учень року – лицар гуманних справ».

- основні публікації, де висвітлені результати експерименту:

Публікації професійних фахових виданнях

Тарабанова Я.В.

Учитель української мови і літератури

Таврійський вісник освіти 2016, №4.

«Гуманізація навчально-виховного процесу на уроках української літератури як умова формування гуманної особистості»

Тарабанова Я.В.

Учитель української мови і літератури

Таврійський вісник освіти

2017, №2.

Шляхи гуманізації управління школою

Лемешева Т.Є.

Психолог

Газета «Психолог»

2017, №3

Заняття з елементами тренінгу «Мої мрії»

Лемешева Т.Є.

Психолог

Газета «Психолог»

2017, №4

«Попереду у нас 5 клас»

Лемешева Т.Є.

Психолог

Методичка

2017

Тренінг спілкування як форма роботи з учасниками навчально-виховного процесу

Тарабанова Я.В.

Учитель української мови і літератури

Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої  особистості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

2017

Гуманізація навчально-виховного процесу на уроках літературного читання як умова формування морально-ціннісних якостей особистості молодшого школяра

Кучма Л.Д.

Учитель початкових класів

Інтерактивні форми і методи навчання на уроках літературного читання як засіб розвитку особистості дитини

Романенко І.М.

Учитель початкових класів

Роль родини у формуванні стійких потреб дитини в читанні

Усе це сприяло розширенню і поглибленню свідомості та самосвідомості, а також гуманістичного світогляду вчителів, спрямовувало освітній процес на реалізацію творчого потенціалу, заохочувало вчителів до вдосконалення самостійної навчальної діяльності та співпраці у колективній діяльності.

Наступний напрямок роботи – робота з батьками

Важливою умовою ефективного впровадження експерименту  є співробітництво школи і сім'ї, сімейне і шкільне виховання здійснюються в нерозривній єдності. Визначальна роль сім'ї обумовлена ​​її глибоким впливом на весь комплекс фізичного і духовного життя  дитини. З метою впровадження ідей гуманної педагогіки в сімейне виховання , з метою визначення переваг особистісно зорієнтованого навчання і виховання  на засадах гуманної педагогіки  над авторитарною педагогікою, ми продовжуємо  працювати з батьками у взаємодії. Робота з батьками ведеться в двох напрямках: підвищення психолого-педагогічних знань і залучення їх в НВП. Саме цьому підпорядковані програми роботи школи на ІІІ етапі експерименту. 

У рамках першого напрямку роботи з батьками учнів експериментальних класів загальноосвітньої школи проведені  з   батьками    1-4    класів    батьківські    читання за    творами    В.О. Сухомлинського  та  Ш.О.Амонашвілі, батьківські збори і тренінги:

·  Успiшна адаптацiя першокласникiв до школи як умова гармонiйного розвитку особистостi  ( майбутній 1-А клас- учитель Романенко І.М.)  ;

·  Уроки спілкування (2-А клас – учитель Кучма Л.Д.);

·  «Людина залишає себе в людині» (3-Б клас – учитель Кисіль І.І.);

·  тренінг для батьків майбутніх першокласників «Ефективне батьківське спілкування – умови успішного навчання дітей в школі » (психолог Лемешева Т.Є.);

·  заняття для батьків. Техніка «Я - батько».

 

 У рамках другого напрямку - залучення батьків до участі у позакласних, позашкільних заходах.                                                             

 В основу взаємодії з батьками покладається співробітництво, дотримання позиції рівноправності, визнання важливості батьків у співпраці, вияв любові, захопленості їх дитиною.

Це сприяє  демократизації управління навчально-виховним процесом, налагодженню зворотного зв'язку сім'я - школа,   поточному коригування управлінських рішень, забезпеченню єдності педагогічних вимог до учнів .

 

Робота з дітьми

Сучасні діти – особливі. І головне в роботі вчителя з ними – повна довіра їх можливостям,  впевненість в тому, що вони справляться з поставленими завданнями.

У роботі з дітьми також можна прослідкувати два  основні напрямки діяльності:

- урочна діяльність, у якій реалізуються освітні, розвивальні і виховні завдання, освітній простір наповнений духовним гуманізмом , ми працюємо над розширенням, поглибленням змісту освіти тими знаннями і видами діяльності, формами інтеграції, диференціації, котрі відповідають основним положенням гуманно – особистісної педагогіки. Виходячи з цього, Дитина повинна знайти значно вищий рівень у духовно – моральних та пізнавальних сферах.

-позаурочна діяльність. Хочемо зазначити, що учні нашої школи – активні учасники усіх виховних заходів, ініційованих відділом освіти, міською радою, обласною адміністрацією, Міністерством освіти і науки України. У цьому навчальному році вперше було проведено такі заходи:

- Марафон добрих вчинків;

- конкурс «Учень року – лицар гуманних справ»,

-конкурс соціальних роликів.

У цьому навчальному році учні нашої школи  взяли у проектах:

- у проекті «Діти Каховщини», підтриманому Таврійським об’єднанням територіальних громад та профінансованим  «Британською радою»;

- у проекті «Клич друзів – граймо разом!»  у рамках Всеукраїнського конкурсу на встановлення 10 дитячих спортивних майданчиків для школярів , ініційований  Фондом Кличка.

- освітній проект для підлітків з малих міст України, «Відкривай Україну!», який сприяє  прояву активної громадянської позиції та реалізації суспільно-корисних проектів. І от 3 червня команда нашої школи іде на Фестиваль інноваційної освіти «Відкривай Україну» в Запоріжжя.

Таким чином, основні гуманістичні принципи , на яких будується робота з учнями, це співробітництво дітей і дорослих,  довіра дітям,   виховання в любові, творча праця і моральна свобода, можливість вибору вчинку, лінії поведінки, способу життя, прийняття відповідальності за свій вибір .

Усі матеріали поведених заходів висвітлено на сайті методкабінету, онлайн-газеті Нова Каховка.

У школі  забезпечено психолого-педагогічний супровід особистісно орієнтованого навчання  на засадах гуманної педагогіки. Упродовж   2016-2017 н. р. психологом школи проведені діагностування батьків учнів 1-А, 2-Б, 3-А, 4-А класів : проективні методики «Дерево» та   «Кактус». Постійно працював психолого-педагогічний консультативний пункт для батьків.

З   учнями експериментальних класів школи. № 7 психологом школи  проведено такі діагностики: 1-4 кл. «Мій клас», «Кактус», «Дерево».

У 2016-2017 н.р. здійснено  Моніторинг якості духовно-морального та трудового виховання учнів.

 І психолог, і ЗД провели діагностування педколективу. За результатами цих методик визначено діагностично-корекційні напрямки роботи з педагогічним колективом у наступному н.р.

Таким чином,  наш навчальний заклад  розвиває відкриту, усвідомлено-відповідальну  взаємодію в тріаді «педагоги-діти-батьки».

 

Гуманна педагогіка для батьків

У 2016 році ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 (директор –Л.В.Грішагіна) набула статусу експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі».

7 квітня 2016 року з метою запровадження ідей гуманної педагогіки в 1-А класі   відбулися  батьківські збори з теми « Аксіоми гуманної педагогіки – сходження в майбутнє».   Цей захід пройшов у формі майстер-класу  , який провели заступник директора з НВР Тарабанова Я.В. , практичний психолог Лемешева Т., класний керівник 1-А кл. Кучма Л.Д.   Лейтмотивом зустрічі стали слова Ш.А.Амонашвілі - «Сім'я врятує від усього лихого… Найголовніше – вона врятує від лихих людей».

Сім’я - унікальна спільність, яка покликана виконувати ряд важливих функцій. Одна із них - народження та виховання дитини. Хоча особистісний розвиток дитини не обмежується сімейним впливом, та все ж родина стоїть біля його витоків. І саме від цього залежатиме подальший шлях становлення  особистості. Батьківська любов, піклування, вимогливість і захист створюють найсприятливіші умови для розвитку і реалізації дитиною всіх  її  інтелектуальних і  духовних потенцій, для несуперечливого входження в розгалужену систему  моральних та інших  норм суспільства.

Усі визнають, що батьківська любов –  велика  сила у вихованні дитини, та не всі замислюються, чи ж так вони  люблять своїх  дітей, як їх  треба любити, і що їхня батьківська любов не сприяє вихованню справжнього громадянина, а навпаки –   морально нівечить дитину? Відповіді на ці питання  допомагала  знайти батькам в гуманній педагогіці Я.В.Тарабанова. Вона ознайомила їх з основами гуманної педагогіки , відстояла її ефективність у сучасній школі, запропонувала їм цікаву притчу про двох вовків, аналізуючи яку, батьки зробили багато висновків щодо виховання першокласників.

Практичний психолог Лемешева Т.Є. дала можливість батькам побачити  внутрішній світ  своїх дітей з позицій гуманної педагогіки. Тетяна Євгеніївна використала проективну методику, що сприяло виявленню спільного між батьками й дітьми.

Цікавий   практикум запропонувала батькам класний керівник Кучма Л.Д.,  яка запросила їх у подорож «Шлях дитини до щастя». Для батьків це стало черговим етапом осмислення й осягнення суті ідей гуманної педагогіки. Вони із задоволенням працювали в групах, виконуючи завдання, які спонукали переглянути  погляди на виховання дітей, на створення в родині атмосфери поваги і любові: «Коло часу», «Антитеза», «Похвали дитину».

Ці батьківські збори були  дуже насиченими та змістовними. Після закінчення роботи  батьки  спілкувалися між собою, розповідали, що сподобалось з побаченого, які практичні методи та прийоми візьмуть в свій «педагогічний багаж» і будуть використовувати в вихованні та навчанні  дітей.